Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN IEC 61293:2020

Sähkölaitteiden sähkön syöttöä koskevat merkinnät. Turvallisuusvaatimukset

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi esittää vähimmäisvaatimukset ja yleiset säännöt sähkölaitteiden sähköteknisten mitoitusarvojen sekä muiden ominaisuuksien merkinnöistä, jotta sähkölaite voidaan valita ja asentaa turvallisesti sekä tarkoituksen mukaisesti, huomioiden monenlaiset sähköenergian syöttötavat.
Tämän asiakirjan tarkoituksena on esittää:
• yleiset vaatimukset sähkön syöttöominaisuuksien kuten jännite, virta, taajuus, ja teho merkitsemiseksi ilman rajoituksia
• teknisille komiteoille yhdenmukainen tapa tuotteiden sähköteknisten mitoitusarvojen merkitsemiseksi.
Tämä asiakirja on tarkoitettu ensisijaisesti teknisten komiteoiden käyttöön laadittaessa vähimmäisvaatimuksia merkinnöille laitteiden, kokoonpanojen tai komponenttien sähkön syötölle, mutta se soveltuu myös laitevalmistajien tuotteiden merkintöihin.
HUOM. Lisätietoja merkinnöistä ks. ISO/IEC Guide 51.
Tämä horisontaalistandardi on pääasiassa tarkoitettu teknisten komiteoiden käyttöön, joiden tulee noudattaa IEC Guide 108 periaatteita standardien laadinnassa.
Teknisillä komiteoilla on velvollisuus noudattaa horisontaalistandardia julkaisun valmistelussa, silloin kun sellainen on olemassa. Tämän horisontaalistandardin sisältö pätee silloin, kun julkaisussa viitataan tähän standardiin tai tämä standardi sisältyy julkaisuun.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
24.04.2020
Julkaisupäivä
12.05.2020
Painos
1
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin