Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 82079-1 Kumottu

Käyttöohjeiden laatiminen. Jäsentäminen, sisältö ja esittäminen. Osa 1: Yleiset periaatteet ja yksityiskohtaiset vaatimukset

Soveltamisala
Tässä standardin IEC 82079 osassa esitetään yleisiä periaatteita ja yksityiskohtaisia vaatimuksia kaikenlaisten käyttöohjeiden suunnittelulle ja laatimiselle. Käyttöohjeet ovat välttämättömiä tai hyödyllisiä käytettäessä kaikenlaisia tuotteita maalitölkistä aina suuriin tai erittäin monimutkaisiin tuotteisiin, esimerkiksi suuriin teollisuuskoneistoihin sekä ”avaimet käteen”-periaatteella toimitettuihin laitoksiin ja rakennuksiin.
HUOM. Kohdassa 3.29 määritelty termi ”tuote” käsittää kuluttajatuotteet, yrityskäyttöön tarkoitetut tuotteet, sähköiset, elektroniset, sähkömekaaniset, mekaaniset ja muunlaiset tuotteet.
Tämä osa on tarkoitettu kaikille osapuolille, jotka osallistuvat käyttöohjeiden laatimiseen, esimerkiksi:
•Tuotteen toimittajat, tekniset kirjoittajat, tekniset kuvittajat, ohjelmistosuunnittelijat, kääntäjät ja muut henkilöt, jotka osallistuvat tällaisten käyttöohjeiden suunnitteluun ja laatimiseen.
Tässä standardin IEC 82079 osassa ei määritellä kiinteää dokumentaatiomäärää, joka on toimitettava tuotteen mukana. Määrittely ei tietenkään ole mahdollista, koska tätä osaa sovelletaan kaikenlaisiin tuotteisiin. Vaadittavan dokumentaation määrä riippuu tuotteen luonteesta ja monimutkaisuudesta sekä käyttäjien taidoista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
29.10.2012
Kumouspäivä
17.04.2020
Painos
1
Sivumäärä
108
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin