Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CLC/TS 50625-4:2017:fi

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys-, logistiikka- ja prosessointivaatimukset. Osa 4: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen ja siihen liittyvän logistiikan spesifikaatio

Soveltamisala
Tämä tekninen spesifikaatio koskee seuraavia prosesseja: sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys, käsittely, lajittelu, varastointi, kuljetusvalmistelu ja kuljetus. Se koskee kaikkea sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ennen sen saapumista prosessointilaitokseen tai uudelleenkäyttöönvalmistelulaitokseen.
Tämä tekninen spesifikaatio koskee kaikkia operaattoreita, jotka suorittavat keräys- ja logistiikkaprosesseja.
Tässä teknisessä spesifikaatiossa ei käsitellä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun prosessointia. Siinä tapauksessa, että prosessointitoimenpiteitä suoritetaan keräys- tai logistiikkalaitoksissa, sovelletaan standardisarjaa EN 50625.
HUOM. 1 Prosessointitoimenpiteisiin sisältyvät kaiken tyyppinen purkaminen, mukaan lukien kaapelien, komponenttien, kuten piirilevyjen, kompressorien tai laitteiston osien (esimerkiksi ovien) poistaminen. Lajittelua ei katsota prosessointitoimenpiteeksi, kunhan siinä ei tapahdu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun fyysisiä muutoksia.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) voi mahdollisesti tulla logistiikkaketjuun mistä tahansa alla merkityistä kohdista.
HUOM. 2 Tässä teknisessä spesifikaatiossa ei käsitellä toimenpiteitä uudelleenkäyttöönvalmistelulaitoksessa eikä prosessointilaitoksessa, näitä käsitellään standardiehdotuksessa prEN 50614 ja standardisarjassa EN 50625.
HUOM. 3 Kansallisessa laissa voidaan määritellä, minkä operaattorien sallitaan kerätä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
30.06.2017
Julkaisupäivä
28.11.2017
Painos
1
Sivumäärä
36
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin