Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CLC/TS 50136-7:2017:fi

Hälytysjärjestelmät. Ilmoituksensiirtojärjestelmät ja -laitteet. Osa 7: Soveltamisohjeet

Soveltamisala
Nämä soveltamisohjeet sisältävät opastusta, miten toteutetaan paloilmoitin-, murto- ja ryöstö-ilmaisujärjestelmä-, turvapuhelin- ja kameravalvontasovelluksissa käytettävien ilmoituksensiirto-järjestelmien luonnostelu, suunnittelu, toiminta, asennus, käyttöönotto ja kunnossapito. Tässä asiakirjassa EI määritellä vaatimuksia. Ilmoituksensiirtojärjestelmää ja ilmoituksensiirtolaitteita koskevat vaatimukset määritellään standardisarjan EN 50136 muissa osissa.
Nämä soveltamisohjeet on tarkoitettu avuksi niille, jotka vastaavat ilmoituksensiirtojärjestelmä(verko)n perustamisesta, jotta voidaan varmistaa ilmoituksensiirtojärjestelmä(verko)n asianmukainen luonnostelu, suunnittelu, asennus, käyttö ja kunnossapito sekä määrittää vaaditulle järjestelmän suorituskyvylle sopivin ilmoituksensiirtojärjestelmäkategoria. Esim. asentajat ja huollontuottajat, ilmoituksensiirron palveluntarjoajat ja niiden ICT-päälliköt, verkko-operaattorit (teleoperaattorit), hälytyskeskukset ja niiden ICT-päälliköt, testausyritykset ja sertifikaattien myöntäjät, määrittelijät, vakuutusyhtiöt ja ilmoituksensiirtolaitteiden valmistajat.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
06.10.2017
Julkaisupäivä
05.12.2017
Painos
2
Sivumäärä
45
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin