Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50491-1 Kumottu

Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Osa 1: Yleiset vaatimukset

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi pätee kaikille kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Se määrittelee näiden järjestelmien ja tuotteiden yleiset vaatimukset sisältäen seuraavat toiminnot:
—HBES-luokka 1: perusohjaukset ja säätö
—HBES-luokka 2: sisältäen luokan 1 sekä perustason äänen- ja videonsiirron
—HBES-luokka 3: sisältäen luokan 2 ja videonsiirron.
Tämä eurooppalainen standardi sisältää standardisarjan yleiskuvauksen.
Mahdollistaen suuren joukon sovelluksia, standardisarja EN 50491 kattaa seuraavat asiat:
—Sähköturvallisuus
—Toiminnallinen turvallisuus
—Ympäristöolosuhdemäärittelyt
—EMC-vaatimukset
—Asennukset ja kaapelointivaatimukset sekä verkkotopologiat
—Älykkäät mittaukset – sovellusmäärittelyt (valmisteilla)
—Älykkäät sähköverkot – sovellusmäärittelyt – sovelluskehys ja rajapinta (valmisteilla).
Standardisarja EN 50491 on tuoteperhestandardi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
11.08.2014
Kumouspäivä
12.05.2017
Painos
1
Sivumäärä
20
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin