Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50504 Kumottu

Kaarihitsauslaitteiden validointi

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritetään validointimenetelmät kaarihitsauslaitteille, jotka on valmistettu ja joita käytetään standardin EN 60974-1, tai muun vastaavan, mukaisella tarkkuudella. Laitteen tarkkuus tässä on vakioluokka
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan
a)kaarihitsausvirtalähteisiin
b)langansyöttölaitteisiin
c)hitsauslaitteistoihin.
Tätä eurooppalaista standardia ei sovelleta kipinäsytytyslaitteisiin. Muissa hitsausprosesseissa käytettävien laitteiden ja hitsin laatuun vaikuttavien lisälaitteiden, kuten virtausmittarien, lämpösähköparien, robottien ja

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
15.12.2008
Kumouspäivä
14.12.2018
Painos
1
Sivumäärä
50
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin