Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-IEC 60027-3

Sähkötekniikassa käytettävät kirjaintunnukset. Osa 3: Logaritmiset suureet ja yksiköt

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Standardin IEC 60027 tässä osassa annetaan yleistä tietoa logaritmisista suureista ja johdannaissuureista sekä niiden yksiköistä.
Logaritmisten suureiden nimet ja tunnukset on esitetty standardin IEC 60027 muissa osissa, pääosin osassa 2, asiaankuuluvassa lauseyhteydessä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
22.12.2003
Julkaisupäivä
05.03.2004
Painos
1
Sivumäärä
10
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin