Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

IEC 62548:2016:fi

Aurinkosähköpaneelistot. Suunnitteluvaatimukset

Soveltamisala
Tämä standardi määrittelee aurinkosähköpaneeliston suunnitteluvaatimukset. Vaatimukset kattavat paneeliston tasasähkökaapeloinnin, sähkötekniset suojalaitteet sekä kytkentä ja maadoitusjärjestelyt.
Tämän julkaisun soveltamisala kattaa kaikki aurinkosähköpaneeliston osat. Soveltamisalaan eivät kuulu energian varastointilaitteet, tehomuuntimet tai kuormat. Poikkeuksena on tehomuuntimen tasasähköosan turvallisuuteen liittyvät asiat. Aurinkosähköpaneeleihin liitettävät pienet tasasähkömuuntimet sisältyvät myös.
Tämän asiakirjan tarkoitus on esittää aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa huomioitavat turvallisuusvaatimukset. Verrattuna perinteisiin vaihtosähköjärjestelmien vaaroihin, tasasähköjärjestelmissä kuten aurinkosähköpaneelistoissa esiintyy lisävaaratekijöitä. Näihin sisältyy kyky tuottaa ja kestää sähkövirrasta aiheutuvia valokaaria sähkövirtojen arvoilla, jotka eivät ole suurempia kuin normaalit toimintavirrat.
Tämän asiakirjan mukaisten sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien
turvallisuusvaatimukset ovat riippuvaisia järjestelmän vaihtosuuntaajista, joiden tulee täyttää standardien IEC 62109-1 ja IEC 62109-2 vaatimukset.
Asennusvaatimukset ovat riippuvaisia myös standardisarjan IEC 60364 vaatimuksista (ks. kappale 4).
Aurinkosähköpaneelistot, joiden teho on pienempi kuin 100 W tai avoimen piirin tasajännite on pienempi kuin 35 V (STC-olosuhteissa), eivät sisälly tämän asiakirjan soveltamisalaan.
Tämän asiakirjan soveltamisalaan ei sisälly aurinkosähköjärjestelmät, jotka on liitetty keski- tai suurjänniteverkkoon. Maatelineisiin asennettujen suurten paneelistojen lisävaatimukset ja muutokset sekä henkilöiden pääsyn rajoitukset esitetään julkaisussa IEC TS 62738.
Lisävaatimukset voivat olla tarpeen erikoisasennuksissa esim. keskittävät aurinkosähköjärjestelmät, aurinkoseuraimilla varustetut järjestelmät tai rakennuksiin integroidut aurinkosähköjärjestelmät.
Tämä standardi sisältää lisäsuojausvaatimukset aurinkosähköpaneelistoille, jotka on liitetty tasasähköosassa suoraan akkuihin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.03.2018
Julkaisupäivä
01.05.2018
Painos
1
Sivumäärä
130
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin