Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 6000-4-42:2017

Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-42: Suojausmenetelmät. Suojaus lämmön vaikutuksilta

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Standardi SFS 6000-4-42 koskee sähköasennusten vaatimuksia Ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden suojaamiseksi:
− lämpöilmiöiltä, materiaalien palamiselta, syttymiseltä tai huononemiselta ja sähkölaitteiden aiheuttamilta palovammoilta
− liekeiltä silloin, kun palovaara leviää sähköasennuksista muihin lähellä oleviin palo-osastoihin
− asennettujen sähkölaitteiden mukaan luettuna turvajärjestelmien turvallisen toiminnan huonontumiselta.
Tämä SFS 6000 osa ottaa huomioon EU:n rakennustuoteasetuksen (Construction Product Regulation 305/2011) vaatimukset, jotka määrittelevät kaikkia rakennuskohteisiin kiinteästi asennettuja
kaapeleita ja johtimia koskevat vaatimukset viittaamalla standardissa SFS-EN 13501-6 määriteltyihin palokäyttäytymisen suoritustasoluokkiin (euroluokkiin) ja täyttämällä harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 50575 vaatimukset.
HUOM. 1 Palosuojauksesta on olemassa kansallisia velvoittavia vaatimuksia mm. rakentamismääräyksissä.
HUOM. 2 Ylivirtasuojausta on käsitelty standardissa SFS 6000–4-43.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
18.08.2017
Julkaisupäivä
22.08.2017
Painos
4
Sivumäärä
18
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin