Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 6000-7-722:2017

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-722: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Sähköajoneuvojen syöttö

Soveltamisala
722.1 Soveltamisala
Standardin SFS 6000-7-722 vaatimuksia sovelletaan:
− piireihin, joita käytetään sähköajoneuvojen lataukseen
− suojaukseen silloin, kun sähköä syötetään sähköajoneuvoista takaisin yksityiseen tai yleiseen jakeluverkkoon.
Induktiivinen lataus ei kuulu tämän standardin soveltamisalaan.
Standardisarjan SFS-EN 61851 mukaiset sähköajoneuvojen lataustavat 3 ja 4 vaativat erityisen syötön ja latauslaitteet, jotka sisältävät ohjaus- ja tiedonsiirtopiirit. Lataustavat 1 ja 2 voidaan toteuttaa liittämällä
sähköajoneuvo verkkosähköä syöttävään pistorasiaan.
HTämä standardi ei koske sellaisia mitoitusvirraltaan enintään 16 A pistorasioita, joiden varsinainen aiottu käyttötarkoitus on muu kuin sähköautojen lataaminen.I

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
18.08.2017
Julkaisupäivä
22.08.2017
Painos
2
Sivumäärä
12
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin