Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 6000-4-44:2017

Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-44: Suojausmenetelmät. Suojaus jännitehäiriöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä

Soveltamisala
440.1 Käyttötarkoitus ja soveltamisala
Luvun 442 säännöt antavat pienjänniteasennuksia koskevia vaatimuksia ihmisten, kotieläinten ja laitteiden turvallisuudelle silloin, kun pienjänniteasennusta syötävällä muuntamolla sattuu vika suurjännitejärjestelmän ja maan välillä.
Luku 443 käsittelee sähköasennuksen suojaamista ilmastollista alkuperää olevilta sähkönjakeluverkkoa pitkin välittyviltä ja sähkölaitteiden kytkentöjen aiheuttamilta yliaalloilta.
Luku 444 antaa rakennusten sekä sähköasennusten suunnittelijoille ja tekijöille tietoja eräistä asennusmenetelmistä, joilla voidaan rajoittaa sähkömagneettisia häiriöitä (EMI).
Luku 445 käsittelee tilanteita, joissa jännitteenalenemasta tai jännitekatkosta ja sitä seuraavasta jännitteen uudelleen kytkeytymisestä voi aiheutua vaaraa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
18.08.2017
Julkaisupäivä
29.08.2017
Painos
4
Sivumäärä
50
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin