Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Desinfektioaineiden tehon testaus

Desinfektioaineen tehon testaukseen uusi standardi

Standardissa määritellään laboratoriomenetelmät, joita käytetään desinfektioaineiden tehon testauksessa. Standardin avulla valmistajat voivat testata desinfektioaineiden tehoa, käyttäjät arvioida valmistajan antamaa tietoa ja viranomaiset selvittää aineiden tehoa koskevia väittämiä.

Standardissa SFS-EN 14885 määritellään laboratoriomenetelmät, joita käytetään desinfektioaineiden tehon testauksessa. Standardia sovelletaan tuotteisiin, joiden antimikrobinen teho koskee seuraavia mikrobeita: elolliset bakteerit (mukaan luettuna mykobakteerit ja legionellabakteerit), bakteeri-itiöt eli endosporit, hiivat, sieni-itiöt ja virukset (mukaan luettuna bakteriofaagit).

Varsinaisille paikan päällä oikeissa käyttöolosuhteissa tehdyille pesutehon testeille ei ole vielä olemassa standardia. Standardi SFS-EN 14885:2018 sisältää liitteen C, jossa kerrotaan kenttätestien periaatteet. Liitteessä on hyödyllistä käytännön tietoa siitä, miten eri desinfektioaineiden tehoa voidaan vertailla työpaikoilla.

Standardin avulla desinfektioaineiden valmistajat voivat käyttää sopivia laboratoriomenetelmiä tuotteen tehon testaamiseen ja toimittaa tuotteensa antimikrobista tehoa koskevaa tietoa. Lisäksi standardi auttaa käyttäjiä arvioimaan valmistajan antamaa tietoa suhteessa käyttötarkoitukseen. Myös viranomaiset voivat käyttää standardia, kun ne arvioivat desinfektioaineiden tehoa koskevia väittämiä

Standardia sovelletaan tuotteisiin, joita käytetään terveydenhuollossa, eläinlääketieteessä, elintarvikealalla, teollisuudessa, kotitalouksissa ja laitoksissa:

  • Terveydenhuollossa standardia sovelletaan kemiallisiin desinfektioaineisiin ja antiseptisiin aineisiin, kun käsittely tällaisella aineella on lääketieteellisesti perusteltua. Tämä voi koskea myös palveluntarjoajaa, kuten pesulaa tai ateriapalvelua, joka toimittaa tuotteita suoraan potilaalle.
  • Eläinlääketieteen käyttöalueella standardia sovelletaan aineisiin, joita käytetään karjankasvatuksessa, maataloudessa, eläinlääketieteessä, tuotannossa, kuljetuksessa ja eläinten hävityksessä.
  • Elintarviketeollisuudessa, teollisuudessa, kotitalouksissa ja laitoksissa standardia sovelletaan kemiallisiin desinfektioaineisiin ja antiseptisiin aineisiin, joita käytetään elintarvikkeen prosessoinnissa, jakelussa ja vähittäismyynnissä.
  • Standardia sovelletaan myös tuotteisiin, joita käytetään julkisilla alueilla, joissa desinfiointi ei ole lääketieteellisesti perusteltua kuten catering-palvelut, koulut, päiväkodit, liikenne, hotellit ja toimistot, sekä tuotteisiin, joita käytetään pakkauksissa, bioteknologiassa, lääke- ja kosmetiikka-alalla.


Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Suvi Pasanen, asiantuntija, standardisointi
puh. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi