Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Hälytysjärjestelmät - soveltamisohjeet

Ohjeet kiinteistön turvajärjestelmän ilmoituksensiirron määrittelyyn

Nyt on julkaistu uudistetut ohjeet ilmoituksensiirtojärjestelmien ja -laitteiden vaatimukset kuvaavan standardisarjan SFS-EN 50136 soveltamiseen. Ohjeet auttavat ilmoituksensiirtopalvelun tilaajia ja tuottajia ymmärtämään, millainen suorituskyvyn olisi oltava kiinteistön turvajärjestelmän ilmoituksensiirrossa.

Julkaisu CLC/TS 50136-7 opastaa, miten toteutetaan paloilmoitin-, murto- ja ryöstö-ilmaisujärjestelmä ja turvapuhelin- sekä kameravalvontasovelluksissa käytettävien ilmoituksensiirtojärjestelmien luonnostelu, suunnittelu, toiminta, asennus, käyttöönotto ja kunnossapito. Lisäksi ohjeiden avulla voidaan määrittää vaaditulle järjestelmän suorituskyvylle sopivin ilmoituksensiirtojärjestelmäkategoria.

Soveltamisohjeet on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka vastaavat ilmoituksensiirtojärjestelmän tai -verkon perustamisesta, esimerkiksi

  • asentajat ja huollontuottajat
  • ilmoituksensiirron palveluntarjoajat ja niiden ICT-päälliköt
  • verkko-operaattorit (teleoperaattorit)
  • hälytyskeskukset ja niiden ICT-päälliköt
  • testausyritykset ja sertifikaattien myöntäjät
  • määrittelijät
  • vakuutusyhtiöt
  • ilmoituksensiirtolaitteiden valmistajat.

Soveltamisohjeessa selitetään standardin SFS-EN 50136 käsitteitä kuten ilmoituksensiirtopalvelun tarjoajan rooli, saatavuuden tarkastelu (yksitie- ja kaksitiejärjestelmät), ilmoituksensiirtojärjestelmä (ATS) vs. ilmoituksensiirtopalveluverkko (ASTN), sertifiointi ja tarkastaminen (ATS ja ASTN), palvelutasosopimukset sekä palveluna toteutetut toiminnot.

Kiinteistön turvajärjestelmien ilmoituksensiirto

Ilmoituksensiirtojärjestelmää ja -laitteita koskevat vaatimukset määritellään standardisarjan SFS-EN 50136 eri osissa. Sarjan standardeja sovelletaan kaikkiin kiinteistön turvajärjestelmiin, esimerkiksi murto- ja ryöstöilmaisu, paloilmoitin, kulunvalvonta ja kameravalvonta. Ne määrittelevät vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmille, jotka välittävät hälytyssanomia kiinteistöjen turvajärjestelmistä hälytyskeskukseen (ks. SFS-EN 50518).

Päästandardi SFS-EN 50136-1 määrittelee yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmän suorituskyvylle, luotettavuudelle, palautumiskyvylle sekä tietoturvalle. Nämä järjestelmävaatimukset on esitetty teknologiasta riippumattomassa muodossa. Valvottavan kohteen tietoliikennelaitteen (SPT) ominaisuudet on määritelty osassa SFS-EN 50136-2 ja vastaavasti hälytyskeskuksen (RCT) osassa SFS-EN 50136-3. Viestinnän IP-protokollan päällä toimivalle ilmoituksensiirron sovellusprotokollalle on määritelty vaatimukset julkaisussa CLC/TS 50136-9.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi