Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Hissien turvallisuuden parantaminen

Uudistetut ohjeet hissien turvallisuuden parantamiseksi

Ohjeet käytössä olevien hissien turvallisuuden parantamiselle on uudistettu ja julkaistu suomeksi standardissa SFS-EN 81-80. Ohjeiden avulla saavutetaan käytössä olevissa hisseissä samanarvoinen turvallisuustaso kuin uusissa hisseissä.


Hissin elinkaari on pitkä, minkä vuoksi sen käytettävyys, suorituskyky ja turvallisuus saattavat jäädä jälkeen uudesta teknologiasta. Jos käytössä olevat hissit päivitetään nykytekniikan mukaiselle turvallisuustasolle, onnettomuuksien todennäköisyys pienenee. Lisäksi on erittäin tärkeää, että pystysuuntainen liikenne on turvallista myös vanhuksille ja liikuntarajoitteisille.

Nyt julkaistu uudistettu painos standardista SFS-EN 81-80. Se sisältää käytössä olevien hissien turvallisuuden parannuksia, jotka koskevat käyt-täjiä, huolto- ja tarkastushenkilökuntaa sekä henkilöitä, jotka ovat hissin välittömässä läheisyydessä kuilun, konehuoneen ja pyörästökomeron ulkopuolella.

Standardia voivat käyttää ohjeena kansalliset viranomaiset sekä hissien haltijat, jotta he voivat parantaa käytössä olevia hissejä ja täyttää olemassa olevien määräysten mukaisen vastuunsa. Lisäksi ohjeista on hyötyä huolto-organisaatioille ja tarkastuslaitoksille, jotta ne voivat antaa hissien haltijoille heidän laitteistojensa turvallisuustasoa koskevaa tietoa sekä ehdottaa toimenpiteitä riskien pienentämiseksi.

Standardissa SFS-EN 81-80 esitetään menetelmä käytössä olevien hissien turvallisuuden parantamiselle. Tarkoituksena on saavuttaa uusien hissien kanssa samanarvoinen turvallisuustaso soveltamalla turvallisuustekniikan nykytason mukaisia ratkaisuja.

Ohjeita sovelletaan

  • pysyvästi asennettuihin sähkökäyttöisiin henkilö- ja tavarahenkilöhisseihin, joissa on vetopyörä- tai telakoneisto
  • hydraulihisseihin, joissa on kiinteät pysähdystasot ja kori, jolla kuljetetaan henkilöitä tai henkilöitä ja tavaroita ja joka liikkuu johteilla, jotka eivät poikkea pystysuunnasta enempää kuin 15°.

Standardi on kokonaan uudistettu ja heijastaa vuoden 2003 painoksen julkaisemisen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja standardin soveltamisesta saatuja kokemuksia.

Uudessa painoksessa on tarkistuslista, jota voi hyödyntää käytössä olevien hissien merkittävien vaarojen tunnistustyökaluna. Lisäksi tarkistuslistan avulla voidaan määrittää, millaiset tekniikan nykytason mukaisten standardien suojaustoimenpiteet ovat sovellettavissa. Tarkistuslista sisältää sarakkeen, johon on lueteltu standardien SFS-EN 81‑1 ja SFS-EN 81‑2 kanssa yhdenmukaisten kohtien tai standardin SFS-EN 81‑80 edellisen painoksen mukaisesti päivitettyjen kohtien riskitasot ja niitä vastaavat kiireellisyystasot suhteessa standardin SFS-EN 81‑20 mukaiseen tekniikan nykytasoon.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja, asiantuntija, DI
p. 040 351 0896
etunimi.sukunimi@metsta.fi