Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / ISO 9001 soveltamiseen apua

Ohjeita ISO 9001 -standardin soveltamiseen

Tarvitsetko apua laadunhallintajärjestelmän suunnitteluun, käyttöönottoon ja ylläpitoon? Haluatko lisätietoa ISO 9001 -standardista tai opastusta sen soveltamiseen? Tukea saat kahdesta julkaisusta.

ISO/TS 9002:2017 auttaa soveltamaan standardin ISO 9001:2015 vaatimuksia ja antaa esimerkkejä laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta. SFS-käsikirja 807 opastaa erityisesti pk-yrityksiä ISO 9001:n mukaisen laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa, laatimisessa ja ylläpitämisessä.

ISO/TS 9002:2017:fi Laadunhallintajärjestelmät. Standardin ISO 9001:2015 soveltamisohjeita
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2017, kieli: suomi/englanti

ISO/TS 9002 auttaa soveltamaan standardissa ISO 9001:2015 esitettyjä vaatimuksia. Ohjeet esitetään standardin mukaisessa järjestyksessä kohta kohdalta. Julkaisu kuvaa myös standardin jokaisen alakohdan tarkoituksen.

ISO/TS 9002 antaa myös hyviä esimerkkejä organisaation toiminnan tueksi:

  • olennaiset ulkoiset ja sisäiset asiat, jotka tulee ottaa huomioon
  • olennaiset sidosryhmät sekä niiden vaatimukset
  • miten abstraktit asiat käytännössä toteutetaan
  • riskien ja mahdollisuuksien määrittely ja hallintamenetelmät
  • miten määritetään ja hallitaan tarvittavaa organisaation tietämystä
  • johdon katselmointi.

Koska ISO 9001 korostaa johdon roolia johtamisessa, ISO/TS 9002 on hyvä taustalukemisto johdolle. Lisäksi siitä on hyötyä laatuvastaaville, kouluttajille ja auditoijille.

SFS-käsikirja 807:2017 pdf Standardi ISO 9001:2015 pk-yritysten näkökulmasta. Kuinka toimia
105,00 € (alv 0%), 130,20 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.11.2017, kieli: suomi

Käytännönläheinen käsikirja 807 sisältää erityisesti pk-organisaatioille tarkoitettuja ohjeita standardin ISO 9001:2015 mukaisen laadunhallintajärjestelmän suunnitteluun, laatimiseen ja toteuttamiseen. Kirjassa kuvataan, mitä ISO 9001:n eri kohdat tarkoittavat pk-organisaatioissa ja miten organisaatiot voivat parhaiten hyötyä laadunhallintajärjestelmästä. Lisäksi siinä kuvataan järjestelmän vaatimukset ja implementointiprosessi. Organisaatiot, jotka ovat käyttäneet ISO 9001:n edellistä versiota, saavat apua laadunhallintajärjestelmänsä muuttamiseen vastaamaan vuoden 2015 painoksen vaatimuksia.

Kiinnostuitko?

Julkaisut esiteltiin joulukuussa 2017. Kannattaa tutustua tilaisuuden materiaaleihin SFS:n kotisivuilta.

Lisätietoa standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Risto Pulkkanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi