Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Johda asiakastyytyväisyyttä standardien avulla

Asiakastyytyväisyyden parantamiseen apua standardista

Aaiakastyytyväisyys on tärkeä onnistumisen mittari. Kuinka johdatte sitä? Apua ja ohjeistusta asiakastyytyväisyyteen liittyvien toimintamallien kuvaamiseen ja hyödyntämiseen saatte standardeista.

Asiakastyytyväisyyden varmistaminen on kaikille organisaatioille tärkeä menestystekijä. Kansainvälisten standardien ohjeiden avulla voitte laatia ja ylläpitää toimintamallia, jolla asiakastyytyväisyyttä parannetaan menettelyohjeiden, asiakasvalitusten käsittelyn, riidanratkaisun ja asiakastyytyväisyysmittausten avulla.

Selkeän toimintamallin avulla parannatte kilpailukykyä ja asiakasuskollisuutta. Standardien arvo korostuu kansainvälisillä markkinoilla esimerkiksi sähköisessä kaupankäynnissä. Lisäksi standardinmukaisten menettelyohjeiden käyttäminen edistää hyviä kauppatapoja ja asiakkaiden luottamusta organisaatioon. Niiden avulla tehdään myös näkyväksi, mitä asiakkaat voivat odottaa tuotteilta ja palveluilta. Näin vähennetään asiakasvalitusten ja väärinymmärrysten mahdollisuutta ja parannetaan tyytyväisyyttä.

SFS-ISO 10001:2018 Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Organisaation menettelyohjeita koskevaa ohjeistusta
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 10004:2018 Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Seuranta- ja mittausohjeistusta
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-ISO 10001 esitetään ohjeistusta asiakastyytyväisyyteen liittyvien menettelyohjeiden suunnitteluun, laatimiseen, käyttöönottoon, ylläpitämiseen ja parantamiseen. SFS-ISO 10001 tukee laadunhallintajärjestelmästandardin ISO 9001 tavoitteita määritellessään vaikuttavan ja tehokkaan prosessin asiakastyytyväisyyden johtamiseen. Standardia SFS-ISO 10001 voidaan käyttää myös itsenäisesti.

SFS-ISO 10002 antaa ohjeistusta tuotteista ja palveluista tehtyjen valitusten sisäiseen käsittelyyn: prosessin suunnitteluun, kehittämiseen, toimintaan, ylläpitoon ja parantamiseen.

SFS-ISO 10003 sisältää ohjeistusta sellaisten riitojen ratkaisuun, joita ei voitu tyydyttävästi ratkaista sisäisesti. Tällaisissa tilanteissa asiakastyytyväisyyteen liittyvien menettelyohjeiden olemassaolo voi auttaa kumpaakin osapuolta ymmärtämään toisen näkökulmia.

SFS-ISO 10004 sisältää ohjeistusta vaikuttavien asiakastyytyväisyyden seuranta- ja mittausprosessien luomiseen.

Ensiluokkainen asiakaskokemus

Kannattaa tutustua myös julkaisuun CEN/TS 16880. Se kuvaa, miten ensiluokkaista asiakaskokemusta luodaan.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Risto Pulkkanen, asiantuntija
p. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi