Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Koneiden sähköistyksen perusstandardi 60204-1

Koneiden sähköistyksen perusstandardista uusi painos

Vaatimukset ja suositukset koneiden sähkölaitteistoille kuvataan uudistetussa standardissa SFS-EN 60204-1:2018.

SFS-EN 60204-1:2018 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2018, kieli: suomi/englanti

Standardin SFS-EN 60204-1:2018 avulla on mahdollista suunnitella ja rakentaa koneeseen sähkölaitteisto, joka täyttää koneturvallisuusdirektiivin 2006/42/EC ja pienjännitedirektiivin 2014/35/EU vaatimukset.

Standardia sovelletaan pienjännitteellä toimivien koneiden sähköisiin, elektronisiin ja ohjelmoitaviin elektronisiin laitteisiin ja järjestelmiin, joita ei kanneta kädessä toiminnan aikana.

Standardin uuden painoksen tärkeimpiä muutoksia ovat mm.

  • sähkökäyttöjen (power drive system, PDS) lisävaatimukset
  • ylivirtasuojausta koskevien vaatimusten uudistaminen
  • ohjauspiirejä ja -toimintoja koskevan luvun 9 rakenteen ja vaatimusten muuttaminen, mm. turvallisen momentin poiston (safe torque of, STO) käytön, hätäpysäytyksen ja suojapiirien vaatimusten muuttaminen
  • dokumentoinnin ja merkintöjen uudistetut vaatimukset.

Standardissa on myös siirrytty käyttämään SFS 6000 -standardeista tuttuja termejä kuten perussuojaus ja vikasuojaus.

Lisätietoja koneiden sähköistyksen standardisoinnista

SESKO ry
Tekninen johtaja Tapani Nurmi
puh. 050 357 0380
etunimi.sukunimi@sesko.fi