Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kuntolaitteiden turvallisuusstandardit

Varmista kuntolaitteiden turvallisuus – käytä standardeja apuna

Kuntolaitteiden turvallisuutta voidaan parantaa standardien avulla. Kun hankitte tai myytte kuntolaitteita, kannattaa varmistaa, että ne vastaavat standardien vaatimuksia ja on testattu standardien edellyttämillä testeillä.

Kuntolaitteiden turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät kuvataan standardissarjassa SFS-EN ISO 20957, jonka osista 1, 4 - 5 ja 8 - 10 on julkaistu uudistetut painokset. Vaatimukset koskevat sekä kotona että julkisilla paikoilla käytettäviä kuntolaitteita ml. urheiluseurojen, koulutuslaitosten, hotellien, urheiluhallien, kerhojen, kuntoutuslaitosten ja studioiden kuntoilupaikat.

Standardisarjan SFS-EN ISO 20957 osassa 1esitetään kuntolaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät sekä ympäristöä koskevat näkökohdat ja luokittelujärjestelmä. Sarjan muissa osissa kerrotaan laitekohtaiset lisävaatimukset ja testausmenetelmät.

SFS-EN ISO 20957-1:2013 Kuntolaitteet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.10.2013, kieli: suomi/englanti

Uusi standardisarja SFS-EN ISO 20957 korvaa standardin SFS-EN 957 vastaavat osat. Rakennetta ja termejä on yhdenmukaistettu. Vaatimuksia on jonkin verran muutettu. Suurin muutos koskee testausta. Standardeissa kuvataan aiempaa enemmän ja täsmällisempiä testejä, joissa tarkastetaan mm. sivu- ja pituussuuntaista vakautta, kuormankestoa, osien kestävyyttä, ja tehonäytön tarkkuutta.

Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Suvi Pasanen, asiantuntija, standardisointi
puh. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi