Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Leikkikentien tarkastuksen laatu ja tarkastajien pätevyys

Leikki- ja liikunta-alueiden tarkastajien pätevyyden arviointi

Leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuus on oma erityinen asiantuntija-alueensa, jossa oleellista on työntekijän pätevyys. Nyt julkaistu tekninen raportti auttaa arvioimaan tarkastajien koulutuksen, tutkinnon ja pätevyyden. Siinä kuvataan vaaditut tiedot, jotka tarkastajan on kustakin tehtävästä tiedettävä ja määritetään tiedon perustaso. Raporttia voi hyödyntää myös palvelujen hankinnassa.

CEN/TR 17207:2018:fi Leikkikentät ja vapaa-ajan alueet. Tarkastuksen laatu ja tarkastajien pätevyys
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.07.2018, kieli: suomi/englanti

Raportissa annetaan ohjeita leikki- ja liikunta-alueen toiminnallisten ja vuositarkastusten tekemiseen ja määritetään vuositarkastusraportin sisältö. Oikein tehty raportti antaa alueen omistajalle täsmällisen kuvan alueen yleiskunnosta ja riskeistä.

Tärkeän osan tarkastajan pätevyyttä muodostaa standardien hallinta. Standardeissa kuvataan leikki- ja liikuntavälineiden turvallisuus. Lisäksi on teknisiä raportteja, jotka käsittelevät esteettömyyttä, aluesuunnittelua ja vaatimusten tulkintoja. Standardisarjan SFS-EN 1176 osissa 1 - 7 kuvataan yksityiskohtaisesti, minkä tyyppisiä ja minkä tasoisia tarkastuksia on tehtävä, jotta leikkialueesta saadaan lapsille sopiva. CEN/TR 17207 selittää, mitä eri tarkastukset tarkoittavat ja miten ne tulisi tehdä.

Leikkikenttäalueella voi olla hyvinkin paljon erilaisia välineitä. Julkaisua CEN/TR 172027 voidaan käyttää, kun arvioidaan tarkastajan pätevyyttä hänen tarkastaessaan esimerkiksi seuraavia välineitä:

— leikkikenttävälineet (SFS-EN 1176-1, -6, -10 ja -11)
— skeittipaikat (SFS-EN 14974)
— peliareenat (SFS-EN 15312)
— ulkokuntolaitteet (SFS-EN 16630)
— boulderseinät (SFS-EN 12572-2)
— siirrettävät maalit ja holkkimaalit (SFS-EN 16579)
— parkourvälineet (SFS-EN 16899)
— seikkailuleikkipuistot.

Hankinnoissa voidaan hyödyntää välinestandardeissa asetettuja vaatimuksia hankinnan laatukriteereinä. Se helpottaa hankintaa ja estää heikkolaatuisten tuotteiden tarjoamisen. Vastaavasti uuteen pätevyysmäärityksen viittaaminen mahdollistaa sen, että vain pätevät tarkastajat voivat osallistua tarjoukseen tai ainakin pisteytyksellä voidaan antaa etu niille, joilla on vaadittu pätevyys.

Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Suvi Pasanen, asiantuntija, standardisointi
puh. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi

Leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimukset määritteleviä standardeja

Liikuntapaikkojen ja liikuntavälineiden turvallisuusvaatimukset määritteleviä standardeja

SFS-EN 14974 + A1 Rullalautailualueet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 06.09.2010, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 12572-2:2017 Kiipeilyrakenteet. Osa 2: Boulderseinien turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.01.2017, kieli: suomi/englanti