Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Lisäävillä valmistusmenetelmillä valmistettujen hankittavien kappaleiden vaatimukset

Vaatimukset lisäävillä valmistusmenetelmillä valmistetuille hankittaville kappaleille

Materiaalia lisäävillä valmistusmenetelmillä valmistetuille hankittaville kappaleille annetaan kansainväliset määritelmät ja vaatimukset uudessa standardissa.

Oletpa kappaleen toimittaja tai ostaja, kannattaa tutustua tähän standardiin, sillä sen avulla tilaukseen liittyvästä viestinnästä saadaan tehokasta ja yksiselitteistä ja kumpikin osapuoli voi olla varma, että toimitettava kappale täyttää asiakkaan vaatimukset.

Vaatimukset materiaalia lisäävillä valmistusmenetelmillä valmisteluille kappaleille määritellään ja eritellään standardissa SFS-EN ISO/ASTM 52901:2018. Se antaa ohjeistusta tilausvaiheessa asiakkaan ja kappaleen toimittajan välillä viestittävistä osakokonaisuuksista, jotka sisältävät tilaustiedot, kappaleen määrittävä tieto, materiaalivaatimukset, lopputuotteen erityispiirteet ja ominaisuudet, hyväksyntävaatimukset ja kappaleen tarkastusmenetelmät.

Tämän standardin vaatimukset soveltuvat perustaksi otettaessa käyttöön lisäävästi valmistettuja kappaleita, jotka täyttävät vähimmäishyväksyntävaatimukset. Se kattaa kaikki kappaleet millä tahansa materiaalia lisäävällä valmistusmenetelmällä ja mistä tahansa materiaalityypistä valmistettuna.

Standardi mahdollistaa materiaalia lisäävästi valmistetuille kappaleille erilaiset vaatimukset, jotka perustuvat sovelluksen kriittisyyden luokitteluun ja aiottuun kappaleiden loppukäyttöön. Tiukempia kappaleeseen kohdistuvia vaatimuksia voidaan määrittää tilausvaiheessa.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Ville Saloranta
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi