Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa

Paranna projektien laatua standardin avulla

Uudesta standardista ISO 10006:2018 saat ohjeita, miten projektien laadunhallinta kannattaa toteuttaa. Siinä kuvataan periaatteet ja käytännöt, joilla on vaikutusta projektin laatutavoitteiden saavuttamiseen.

Projektien laadunhallinnassa sekä prosessi että tuotosten laatu ovat tärkeitä. Molemmissa tulee onnistua, jotta vaikutukset projektin tuotteisiin ja palveluihin, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin sekä projektiorganisaatioon ovat positiiviset.

Projektin prosessin sekä tuotteen tai palvelun laadun asettaminen ja ylläpitäminen edellyttävät järjestelmällistä lähestymistapaa. Näin varmistetaan, että asiakkaan tarpeet ymmärretään ja täytetään ja laatupolitiikka huomioidaan projektinhallinnassa.

Standardi ISO 10006:2018 kuvaa laadunhallinnan periaatteet ja käytännöt projekteissa. Se on tarkoitettu käytettäväksi standardissa ISO 9001:2015 esitettyjen laadunhallintajärjestelmiä koskevien vaatimusten yhteydessä sekä standardissa ISO 21500 esitetyn projektinhallinnon prosesseja koskevan ohjeistuksen yhteydessä.

SFS-ISO 10006:2018 Laadunhallinta. Ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.03.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa annetaan opastusta laadunhallintaan projekteissa. Tarkoituksena on vastata projektin sidosryhmien odotuksiin laadunhallinnan avulla. Sen vuoksi opastusta kannattaa muokata kuhunkin projektiin sopivaksi.Ohjeet soveltuvat erilaisiin projekteihin. Ne voivat olla erilaisia monimutkaisuudeltaan, laajuudeltaan ja kestoltaan. Ne voivat olla yksittäisiä tai kuulua projektikokonaisuuksiin.

Tämä standardi ei ole projektinhallinnan opas. Projektinhallinnasta ja siihen liittyvistä prosesseista on ohjeistusta standardissa SFS-ISO 21500. Siinä esitetään yleistason kuvaus käsitteistä ja prosesseista, joista projektinhallinnan hyvät käytännöt muodostuvat.

Lisäksi kannattaa tutustua muihin projektijoh-tamisen standardeihin: SFS-ISO 21504 antaa ohjeita projekti- ja ohjelmasalkkujen hallintaan ja SFS-ISO 21503 kuvaa olennaiset käsitteet ja edellytykset, jotka muodostavat ohjelmanhallinnan hyvät käytännöt.

SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 08.10.2012, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 21504 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita salkunhallinnasta
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.09.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 21503:2017 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita ohjelmanhallinnasta
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.09.2017, kieli: suomi/englanti

Ajankohtaista laadunhallinnasta

Standardi ISO 10006 esiteltiin Laadunhallinnan ajankohtaiskatsauksessa marraskuussa 2019. Tilaisuudessa esiteltiin myös uudistettu ISO 19011, joka antaa ohjeet johtamisjärjestelmän auditointiin, sekä ISO 10005 laatusuunnitelman tekemisestä.

Tutustu tilaisuuden tallenteeseen ja muihin materiaaleihin SFS:n tapahtumakalenterissa.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Risto Pulkkanen, asiantuntija
p. 050 407 2998
etunimi.sukunimi@sfs.fi