Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Ohjeita johdon konsultointipalveluihin

Johdon konsultointiin kansainväliset käytännöt

Johdon konsultoinnin hyvät käytännöt on koottu kansainväliseen standardiin, joka antaa ohjeistusta johdon konsultointipalvelujen tehokkaaseen toteuttamiseen.

Standardin avulla lisätään avoimuutta ja ymmärrystä asiakkaiden ja johdon konsultointipalveluja tarjoavien yritysten välillä, jotta konsultointiprojekteilla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia.

SFS-EN ISO 20700:2018 Johdon konsultointipalveluja koskevat ohjeet
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.09.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN ISO 20700 perustuu johdon konsultointipalvelualan hyviin käytäntöihin. Siihen sisältyy ehdotuksia ja ohjeistuksia johdon konsultointipalvelujen määrittely-, toteuttamis-, hyväksymis- ja päättämisvaiheiden parantamisesta. Ehdotukset perustuvat tutkimustuloksiin sekä konsultointiyritysten ja niiden asiakkaiden laajaan kokemuspohjaan. Standardissa on myös esimerkkejä konsultointiyritysten menettelytapaohjeista, siitä miten eturistiriitoja hallitaan, toimintakyvyn arviointikriteereistä, riskienhallinnasta ja toimeksiantoa edeltävistä selvityksistä.

Kun hyödynnätte tämän standardin ohjeita, kykenette tarjoamaan asiakkaillenne entistä parempaa konsultointipalvelua sekä pienentämään toimeksiantoihin liittyviä riskejä. Lisäksi ohjeiden avulla voitte parantaa toimintanne laatua, ammattimaisuutta ja eettisyyttä sekä kehittää omaa toimintaa ja saavuttaa entistä parempia tuloksia konsultointiprojekteissa.

Standardi on hyödyllinen opas myös palvelun ostajalle, kun tämä määrittelee tarvitsemansa palvelun sisältöä esimerkiksi tarjouspyyntöä varten.

Uusi kansainvälinen standardi SFS-EN ISO 20700:2018 korvaa aiemmin käytetyn eurooppalaisen standardin SFS-EN 16114 vuodelta 2012.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Risto Pulkkanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi