Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Ajankohtaista / Oleelliset standardit ledituotteista

Ledivalaisimia ja muita ledituotteita koskevat oleelliset standardit

SESKOn asiantuntija on koonnut yhteen ledivalaisimia ja –valonlähteitä sekä niihin liittyviä lisälaitteita koskevat turvallisuus- ja suorituskykystandardit. Kannattaa tutustua.

Valaistustuotealueella kaikki kansainväliset IEC-standardit toimivat myös eurooppalaisen työn pohjana. Eurooppalaisten asetusten vuoksi erityisesti valonlähteitä koskeviin standardeihin tarvitaan yhteiseurooppalaisia muutoksia esim. merkintävaatimusten osalta ennen kuin standardit voidaan ottaa käyttöön Euroopassa. EN-standardit puolestaan saatetaan kansallisiksi SFS-EN-standardeiksi. Kaikki ledialueen IEC-standardit otetaan jossain vaiheessa käyttöön Euroopassa, joten tuotesuunnittelussa kannattaa hyödyntää myös IEC-standardeja, ellei vastaavaa SFS-EN-standardia ole vielä olemassa tai jos toimitaan maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Seuraavaan luetteloon on koottu ledivalaimia ja –valonlähteitä sekä niihin liittyviä lisälaitteita koskevat turvallisuus- ja suorituskykystandardit ryhmiteltynä tuotteittain. Lisäksi luettelossa ovat sovellettavat värinmäärittely-, EMC- ja EMF-standardit. Luettelosta näet eri alueiden oleelliset standardit, joita noudattamalla varmistat, että tuotteesi täyttää eurooppalaisen lainsäädännön vaatimukset. Ledisanasto ja valaisimien turvallisuusvaatimuksia koskevat standardit on käännetty suomeksi, muut standardit ovat englanninkielisiä.

Ledisanasto

SFS-EN 62504 Yleisiin valaistustarkoituksiin käytettävät ledituotteet. Termit ja määritelmät
75,50 € (alv 0%), 93,62 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.12.2015, kieli: suomi/englanti

Ledimoduulit

Turvallisuus

SFS-EN 62031:en LED modules for general lighting - Safety specifications
59,50 € (alv 0%), 73,78 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.02.2009, kieli: englanti
SFS-EN 62031/A1:en LED modules for general lighting - Safety specifications
17,00 € (alv 0%), 21,08 € (alv 24%)
Vahvistettu 06.05.2013, kieli: englanti
SFS-EN 62031/A2:en LED modules for general lighting - Safety specifications
8,50 € (alv 0%), 10,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.04.2015, kieli: englanti

Suorituskyky

IEC 62717 ed1.1 (2015-09) LED modules for general lighting - Performance requirements


297,50 € (alv 0%), 368,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.09.2015, kieli: englanti

Ledilamput

Turvallisuus

Tulossa ledilamppujen turvallisuuteen liittyvä standardi: Draft IEC 62931 GX16t-5 capped tubular LED lamp - Safety specifications (IEC-standardi valmistuu 2017)

Suorituskyky

Lediliitäntälaitteet

Turvallisuus

SFS-EN 61347-1:en Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
280,50 € (alv 0%), 347,82 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.08.2015, kieli: englanti

Suorituskyky

Ledivalaisimet

Turvallisuus

SFS-EN 60598-1 Valaisimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit
196,00 € (alv 0%), 243,04 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti

SFS-EN 60598-1 Lisäksi tarvitaan valaisimen käyttötarkoituksen mukainen erityisvaatimusstandardi
(SFS-EN 60598-2-x) sen mukaan, onko valaisin esimerkiksi kiinteä vai siirrettävä valaisin, valonheitin tai tievalaisin vai turvavalaisin.

Suorituskyky

IEC 62722-2-1 vastaava SFS-EN-standardi julkaistaan kesällä 2016.

Sähkömagneettisen säteilyn biologiset vaikutukset (EMF) ja fotobiologiset vaikutukset

SFS-EN 62493:en Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
255,00 € (alv 0%), 316,20 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.08.2015, kieli: englanti
SFS-EN 62471:en Photobiological safety of lamps and lamp systems
204,00 € (alv 0%), 252,96 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.02.2009, kieli: englanti

Värimäärittely

SFS-EN 62707-1:en LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid
144,50 € (alv 0%), 179,18 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.05.2014, kieli: englanti

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Emissio

Immuniteetti

SFS-EN 61547:en Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements
59,50 € (alv 0%), 73,78 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.02.2010, kieli: englanti

Lisätietoja

SESKO ry
Juha Vesa
puh. 09 696 3958
etunimi.sukunimi(at)sesko.fi.

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.