Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Savunhallintajärjestelmiä koskevia kansallisia soveltamisstandardeja

Savunhallintajärjestelmiä koskevia kansallisia soveltamisstandardeja uudistettu

Savunhallintajärjestelmiä koskevia kansallisia soveltamisstandardeja on uudistettu. Soveltamisstandardit täydentävät tuotestandardeja. Niissä esitetään kansalliset vaatimukset savusuluille, savunpoistoluukuille, -puhaltimille, -kanaville ja -pelleille sekä savunhallintajärjestelmän tehonlähteille.

SFS 7023 täydentää eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 12101-1. Tässä standardissa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE-merkityille savusuluille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

SFS 7024 laadittu eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardin SFS-EN 12101 osaa 2 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Siinä esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE-merkityille savunpoistoluukuille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

SFS 7025 täydentää eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 12101-3. Siinä suositellaan, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE-merkityille savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

SFS 7028 täydentää tuotestandardin SFS-EN 12101 osaa 7. Tässä soveltamisstandardissa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE-merkityille savunhallintakanaville eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat. Savunhallintajärjestelmä voi toimia myös osana ilmanvaihtojärjestelmää.

SFS 7029 on laadittu eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 12101-8 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Tässä soveltamisstandardissa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE -merkityille savunhallintapelleille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

SFS 7037 täydentää tuotestandardia SFS-EN 12101-10. Siinä esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE-merkityille tehonlähteille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat. Savunhallintajärjestelmän tehonlähteenä voi olla sähköinen tai pneumaattinen pää- ja varatehonlähde. Tämä standardi käsittelee vain sähköistä tehonsyöttölaitteistoa ja tehonlähdettä.


Kansalliset soveltamisstandardit

Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja täydentävät kansalliset soveltamisstandardit julkaistaan SFS 7000 -sarjassa. Sarjan standardeissa esitetään suositus siitä, mitä CE-merkinnän ominaisuuksia Suomessa eri käyttökohteissa olisi ilmoitettava.

SFS 7000 -sarjan standardit löydät SFS Kaupasta ylävalikosta SFS, ryhmästä 91.300. Voitte myös hankkia standardit käyttöönne SFS Online -palveluna, jolloin standardikokoelmanne on aina ajan tasalla. Palvelusta saatte myös rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit.

Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista hENhelpdeskistä.


Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.