Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN ISO 17100 Käännöspalveluja koskevat vaatimukset

Standardin avulla osoitat asiakkaillesi käännöspalvelun laadun

Kansainvälinen käännöspalvelustandardi on nyt julkaistu suomeksi. Se on vaatimusstandardi, eli käännöstoimiston tai muun käännöspalveluja tuottavan tahon on mahdollista hankkia standardiin perustuva sertifiointi. Standardiin sisältyy muun muassa muutos, joka koskee kääntäjän muodollista pätevyyttä.

SFS-EN ISO 17100:2015 + A1:2017 Käännöspalvelut. Käännöspalveluja koskevat vaatimukset
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.10.2017, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 17100 asetetaan vaatimukset kaikille niille käännösprosessin osa-alueille, jotka vaikuttavat suoraan käännöspalvelujen laatuun ja tuottamiseen. Siinä määritellään käännöspalvelujen tuottajia koskevat vaatimukset, jotka käsittelevät ydinprosessien hallintaa, pätevyyden vähimmäisvaatimuksia, resurssien saatavuutta ja hallintaa sekä muita laadukkaan käännöspalvelun tuottamisen kannalta välttämättömiä toimenpiteitä.

Käännöspalvelun on täytettävä kaikki tässä standardissa esitetyt vaatimukset, jotta se olisi vaatimustenmukainen. Toteutusmenetelmät voivat kuitenkin vaihdella organisaation koon ja rakenteen mukaan sekä joissain tapauksissa käännöspalvelujen tuottajalta pyydettävän käännöspalvelun laajuuden ja vaativuuden mukaan.

Tämä kansainvälinen standardi on tarkoitettu kääntäjille, käännöstoimistoille ja käännöspalvelujen tilaajille.

Standardi on vaatimusstandardi, eli käännöstoimiston tai muun käännöspalveluja tuottavan tahon on mahdollista hankkia standardiin perustuva sertifiointi. Sertifioinnilla käännöspalvelujen tuottaja voi osoittaa asiakkailleen, että se noudattaa palvelun laadukkuuden takaavia prosesseja. Standardissa määritellään mm. käännösprosessia ja tarvittavia teknologisia resursseja koskevat vaatimukset sekä kääntäjiltä, käännöksen tarkistajilta ja muilta tahoilta vaadittava pätevyys.

Standardi SFS-EN ISO 17100:2015 + A1:2017 korvaa aiemmin voimassa olleen eurooppalaisen käännöspalvelustandardin SFS-EN 15038 vuodelta 2006.