Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN ISO 22397 yhteistyösopimusten solmiminen

Ohjeistusta yhteistyösopimusten laadintaan

Monimutkaisessa maailmassa organisaatioiden kannattaa hankkia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan hallita riskejä. Uusi standardi auttaa solmimaan yhteistyösopimuksia, joiden avulla hallitaan organisaatioiden välisiä suhteita yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavien tapahtumien osalta.

SFS-EN ISO 22397:2018 Yhteiskunnan turvallisuus. Yhteistyösopimusten solmimista koskevaa ohjeistusta
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2018, kieli: suomi/englanti

Kansalaisten turvallisuus ja hyvinvointi riippuvat entistä enemmän organisaatioiden, paikallisyhteisöjen, valtioiden ja globaalin yhteisön tärkeiden toimintojen jatkuvuudesta. Häiriötilanteiden vaikutukset ovat lisänneet tarvetta paremmille valmius-, vaste- ja palautumisohjelmille.

Julkiset, yksityiset ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot sisältävät ja jakavat monia eri rooleja ja vastuita. Jotkin roolit ja vastuut ovat ensisijaisesti yksittäisten organisaatioiden vastuulla. Joitain rooleja ja vastuita voi toteuttaa vain useampi organisaatio yhdessä, koska tällöin kyetään hallitsemaan riskejä.

Uudessa kansainvälisessä standardissa ISO 22397 esitetään periaatteet ja prosessi, jolla kehitetään yhteistyösopimuksen solmineiden organisaatioiden keskinäistä suhdetta. Standardissa annetaan ohjeita organisaatioiden välisten yhteistyösopimusten solmimiseen. Se sisältää sopimuksia koskevat periaatteet ja kuvaa sopimuksen suunnittelun, laatimisen, toteuttamisen ja katselmoinnin prosessin.

Tämä standardi soveltuu kaikille organisaatioille niiden tyypistä, koosta ja toimintojen luonteesta riippumatta, oli sitten kyseessä yksityinen, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio.

Löydät kaikki yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvät standardit SFS:n verkkokaupasta organisaation johtamiseen liittyvien standardien ryhmästä.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Janne Kalli
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi