Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-ISO 16069:2019 Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusmerkit. Poistumisopastejärjestelmät

Uusi standardi poistumisopastejärjestelmän suunnitteluun

Uusi kansainvälinen standardi ISO 16069 esittää periaatteet poistumisopastejärjestelmään käytettyjen visuaalisten elementtien suunnitteluun ja käyttöön. Standardi on nyt julkaistu myös suomeksi.

Standardissa SFS-ISO 16069 annetaan periaatteet, miten poistumisopasteiden havaittavuutta ja poistumisreitin turvallisuutta voidaan parantaa täydentävillä opasteilla ja merkinnöillä. Siinä on myös ohjeita poistumisopastejärjestelmään käytettyjen visuaalisten elementtien suunnitteluun ja käyttöön. Lisäksi standardi helpottaa poistumisopastejärjestelmän käyttöympäristön määrittelyä, materiaalin valintaa, sijoittelua, asentamista ja ylläpitoa. Sähköisten järjestelmien lisäksi standardissa käsitellään jälkivalaisevasta materiaalista tehtyjen opasteiden käyttöä ja teknisiä vaatimuksia.

Standardin SFS-ISO 16069:2019 mukaan suunnitellulla poistumisopastejärjestelmällä voidaan täydentää rakennuksen poistumisvalaistusta. Standardi sisältää alkuperäisen ISO-standardin ja sen käännöksen.

Pelkät merkit omaan käyttöön

Kaikki standardin merkit ovat saatavana erikseen eps- ja jpg-tiedostoina, ks. alla oleva KUVAT-tuotea.
Jos käytätte merkkejä myytävissä tuotteissa, pyydättehän tarjouksen SFS:n asiakaspalvelusta (sales@sfs.fi).

SFS-ISO 16069:2019 Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusmerkit. Poistumisopastejärjestelmät
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.06.2019, kieli: suomi/englanti

Standardit poistumisreittien merkitsemiin ja valaistukseen

Ensisijaiset standardit suunniteltaessa rakennuksen poistumisreittien merkitsemistä ja valaistusta ovat SFS-EN 1838 ja SFS-EN 50172.

SFS-EN 1838 Valaistussovellukset. Turvavalaistus
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.02.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50172 Poistumisvalaistusjärjestelmät
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.10.2004, kieli: suomi/englanti

Lisätiedot standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi