Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Standardi hälytyskeskuksista uudistettu

Standardi hälytyskeskuksista uudistettu

Hälytysjärjestelmien tuottamien hälytyssanomien vastaanoton ja käsittelyn vähimmäisvaatimukset kuvataan standardissa SFS-EN 50518. Standardista on julkaistu uusi painos, jonka sisältö on jäsennelty uudelleen ja johon on tehty teknisiä muutoksia.

SFS-EN 50518:2019 Valvonta- ja hälytyskeskus
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 30.08.2019, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 50518 määritellään vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat hälytysjärjestelmien tuottamien hälytyssanomien valvontaa, vastaanottamista ja käsittelyä, kun tämä tapahtuu osana palo-, henkilö- ja omaisuusturvallisuutta koskevaa kokonaisratkaisua.

Uusi painos laadittiin, jotta saatettaisiin hälytyskeskusten vaatimukset ja menettelytavat vastaamaan teknistä kehitystä. Lisäksi siinä otetaan huomioon perusstandardeihin tehdyt muutokset ja standardin käytöstä saatu kokemus.

Uudistettu painos laajentaa standardin soveltamisalan murtohälytyksistä henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuden valvontasovelluksiin.

Standardin sisältö on jäsennelty uudelleen, mikä helpottaa vaatimusten tulkintaa. Se yhdistää edellisen painoksen eri osat samaan asiakirjaan: sijainti-, rakennus- ja tekniset vaatimukset sekä menettelytavat ja vaatimukset toiminnalle.

Uudessa painoksessa

  • määritelmät on päivitetty
  • soveltamisala on laajennettu sisältämään palo-, kulunvalvonta-, kameravalvonta-, turvapuhelin- sekä muut hälytysjärjestelmät (turvasovellukset)
  • kuvataan kaksi hälytyskeskuskategoriaa, kategoria I ja kategoria II
  • kuvataan hallintatyökalut, jotka hälytyskeskuksessa on oltava
  • hälytyskeskuksen tietojen etäkäytön turvallisuutta ja tekniikkaa koskevia näkökohtia on lisätty
  • annetaan kuvaus hälytystenkäsittelyjärjestelmää (AMS) koskevista vaatimuksista.

Hälytyskeskuskategoriaan 1 kuuluvat murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät, henkilöiden ja kohteiden turvasovelluksen kameravalvonta esimerkiksi yksintyöskentely, kategorian 2 turvasovellusten hälytys sekä edellisten yhdistelmät. Hälytyskeskustegorian 2 turvallisovelluksia ovat paloilmoittimet, kiinteät palonsammutusjärjes-telmät, hätätilanteiden kameravalvonta, turvapuhelinjärjestelmät, ovipuhelimet ja kamerat, muut kameravalvontasovellukset (esimerkiksi liikenteen valvonta) ja hissien hätäkutsut sekä edellisten yhdistelmät.

Standardissa hälytyksellä tarkoitetaan vika-, tila- ja muita sanomia, jotka vastaanotetaan turvallisuuden valvontaan käytettävästä hälytysjärjestelmästä.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Arto Sirviö, ryhmäpäällikkö
p. 040 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi