Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Standardista ohjeita ihmishenkien ja omaisuuden suojaamiseen paloilmoittimen avulla

Ohjeita ihmishenkien ja omaisuuden suojaamiseen paloilmoittimen avulla

Julkaisu CEN/TS 54-14 antaa suosituksia paloilmoittimien suunnitteluun, mitoitukseen, asennukseen, käyttöön ja huoltoon.

Standardisarja SFS-EN 54 Paloilmoittimet sisältää 32 osaa. Osassa 14 annetaan ohjeita paloilmoittimien käyttöön rakennuksissa ja niiden ympäristössä. Ohjeet sisältävät järjestelmien suunnittelun, mitoituksen, asennuksen, käyttöönoton, käytön ja huollon.

Ohjeet kattavat järjestelmät, joihin kuuluu ilmoitinkeskus ja vähintään yksi paloilmoituspainike tai paloilmaisin. Palotilanteessa jotkin paloilmoittimet voivat tuottaa signaalin, joka käynnistää oheislaitteistoja kuten sammutuslaitteiston sekä muita varotoimenpiteitä ja toimenpiteitä kuten koneiden pysäytyksen tai ilmoitusten siirron.

Nämä ohjeet eivät kuitenkaan kata oheislaitteistoja eivätkä niiden liitäntöjä. Ohjeissa ei myöskään käsitellä järjestelmiä, joissa paloilmoitustoiminnot on yhdistetty paloon liittymättömiin toimintoihin. Ohjeissa ei anneta suosituksia siitä, millaisiin tiloihin paloilmoitin olisi asennettava.

Moni eurooppalainen organisaatio julkaisee paloilmoittimien suunnittelu-, mitoitus-, asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huolto-ohjeita. Julkaisu CEN/TS 54-14 on tarkoitettu malliksi, jota käytetään asianomaisia kansallisia standardeja ja ohjeita laadittaessa, tarkastettaessa ja uudistettaessa. Sen tarkoitus on tukea paloilmoittimiin liittyvien käytäntöjen ja standardien yhdenmukaistamista kaikkialla Euroopassa.

Julkaisu on suunnattu maahantuojille ja paloilmoittimien myyjille.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Kati Heiskanen, asiantuntija
p. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi