Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Terveydenhuollon standardit

Terveyspalveluorganisaation oma ISO 9001

Terveydenhuoltopalveluiden laatu on tärkeää kaikille. Terveydenhuollon laadunhallintastandardi on uudistettu. Se täydentää standardia ISO 9001:2015 terveydenhuollon käyttöön.

Terveyspalveluorganisaation oma ISO 9001

Terveyspalvelujen laatustandardi SFS‑EN 15224:2016 Laadunhallintajärjestelmät. Standardi ISO 9001:2015 terveydenhuollon käyttöön on uusittu. Standardi sisältää käytännön ohjeita asiakkaalle tuotetun kokonaispalvelun hallinnasta. Sen avulla organisaatio voi myös osoittaa täyttävänsä asiakastyytyväisyysvaatimukset ja kehittää asiakastyytyväisyyttä sekä hallita toimintaympäristön riskejä.

SFS-EN 15224:2016 määrittelee uusimmassa laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevässä standardissa SFS-EN ISO 9001esitetyt vaatimukset ja täydentää niitä terveyspalveluorganisaation käyttöön. Se sisältää kattavasti terveydenhuoltopalveluja koskevia lisävaatimuksia, määritelmiä, tulkintoja, selityksiä ja esimerkkejä.

Standardissa korostetaan kliinisen prosessin eli asiakkaalle tuotetun kokonaispalvelun hallintaa, asiakaskeskeisyyttä, terveydenhuollon henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja riskienhallintaa. Prosessi alkaa potilaan ensimmäisestä käynnistä päättyen lopputarkastukseen. Standardissa opastetaan laatutavoitteiden ja -vaatimusten asettamiseen, riskien hallintaan sekä asiakkaan ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen.

SFS-EN 15224:2016 on tarkoitettu kaikkien terveyspalveluja tarjoavien organisaatioiden käyttöön. Sitä voidaan käyttää terveyspalveluorganisaatioiden sertifioinnissa vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

Standardi esiteltiin syyskuussa 2017. Voit tutustua tilaisuuden materiaaleihin SFS:n kotisivuilla.

Terveydenhuoltoon liittyy useita standardeja

Terveydenhuoltopalveluiden laatu ja turvallisuus ovat tärkeitä kaikille. Terveydenhuoltoon liittyy laadunhallintajärjestelmästandardin lisäksi paljon muitakin standardeja, joiden avulla terveyspalveluja tarjoavat organisaatiot voivat kehittää toimintaansa. Standardit sisältävät vaatimuksia, suosituksia ja ohjeita, joiden avulla voi varmistaa palvelun laadun ja turvallisuuden. Lisäksi ne auttavat puhumaan samoista asioista samoilla termeillä.


Terveydenhuollon tietoturva

Tietoturvallisuuden perusstandardi SFS-EN ISO/IEC 27001:2017 esittelee tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista koskevat vaatimukset.

Ohjeita tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden suojaamiseksi antaa standardi SFS‑EN ISO/IEC 27799:2016.

ISO/IEC 27032:2012 antaa ohjeita kyberturvallisuuden parantamiseksi. Huomiota kiinnitetään erityisesti tietoturvaan, verkkoturvallisuuteen ja kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen.

ISO/IEC 27039:2015 ohjeistaa tunkeutumisenhavaitsemis- ja estojärjestelmän valinnassa, käyttöönotossa ja operoinnissa.

ISO/IEC 27032:2012 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for cybersecurity
144,00 € (alv 0%), 178,56 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.07.2012, kieli: englanti

Terveydenhuollon palvelustandardeja eri toimialoille

Kaikki terveyspalveluorganisaatiot voivat hyödyntää standardia SFS‑EN 15224:2016 laatujärjestelmänsä rakentamisessa. Lisäksi on olemassa standardeja, joissa annetaan tietylle toimialalle ohjeita siitä, miten palvelut tulisi järjestää ja mikä on toimialalla vallitseva hyvä käytäntö. Seuraaville aloille on laadittu omat alakohtaiset standardit.

Kiropraktikkopalvelut

Standardi SFS-EN 16224 + A1 määrittelee kiropraktikkopalveluita koskevat vaatimukset ja suositukset. Standardin avulla voidaan kehittää muun muassa hoitosuhteen hallintaa, potilasturvallisuutta, kliinistä tutkimustapaa, kustannustehokkuutta, eettisiä toimintatapoja sekä pätevyyttä ja koulutusta. Standardi sisältää myös lyhyen laatujärjestelmää koskevan osuuden.

SFS-EN 16224 + A1 Kiropraktikkopalvelut
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.03.2014, kieli: suomi/englanti

Kuulonhuoltopalvelut

SFS-EN 15927 Kuulonhuoltopalvelut määrittelee kuulonhuoltopalveluprosessin potilaan ensikontaktista, kuulotutkimuksesta ja oikean kuulokojeen selvittämisestä potilaan jälkiseurantaan saakka. Standardissa keskitytään palveluihin, joita tarjotaan suurimmalle osalle asiakkaista, joilla on kuulovika. Siinä määritetään myös muun muassa koulutusta, tiloja, laitteita ja hyviä käytäntöjä koskevat vaatimukset.

SFS-EN 15927 Kuulonhuoltopalvelut
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.10.2010, kieli: suomi/englanti

Osteopatiapalvelut

SFS-EN 16686 sisältää suosituksia hyvän osteopatiapalvelun tuottamiseksi. Standardissa käsitellään palvelun tarjoajan harjoittamaa osteopaattista diagnoosia ja hoitoa sekä määritellään vaatimukset, jotka koskevat osteopaatin työnkuvaa, kliinisiä käytäntöjä, koulutusta ja ammattitaidon ylläpitoa. Standardin liitteissä esitetään eettiset säännöt ja luetellaan hoitotekniikat.

SFS-EN 16686 Osteopatiapalvelut
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.08.2015, kieli: suomi/englanti

Ulkonäkökirurgian palvelut

SFS-EN 16372 esittää ulkonäkökirurgian kliinisten käytäntöjen vaatimukset. Standardin avulla palveluntuottaja voi kehittää palvelun laatua, lisätä potilaiden tyytyväisyyttä ja turvallisuutta sekä vähentää komplikaatioriskiä. Koska kaikissa Euroopan maissa, ml. Suomessa, ei ole olemassa alaa koskevaa lainsäädäntöä, standardia noudattamalla organisaatio voi nostaa profiiliaan ja osoittaa asiakkaille huolehtivansa asiakasturvallisuudesta. Standardissa annetaan suosituksia mm. etiikasta, markkinoinnista, potilaille tarjottavista tiedoista, kirurgien pätevyydestä, neuvonnasta, klinikoiden tiloista sekä operaation jälkeisestä seurannasta. Standardi koskee vain lääkärin tekemiä kirurgisia toimenpiteitä.

SFS-EN 16372 Ulkonäkökirurgian palvelut
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: suomi/englanti

SFS Online

SFS Online -palvelussa oma standardikokoelmanne on aina ajan tasalla internetissä. Jos kiinnostuit, SFS:n asiakaspalvelu kertoo mielellään lisää (sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353).