Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uudistettu riskienhallintastandardi SFS-ISO 31000

Riskit hallintaan: SFS-ISO 31000

Uudistettu standardi SFS-ISO 31000 riskienhallinnasta on nyt julkaistu.

Riskien tunnistaminen ja käsittely on usein avain menestykseen. Uusitun standardin avulla voitte kehittää riskienhallintaa organisaatiossanne. SFS-ISO 31000:2018 opastaa, kuinka voitte tehokkaasti tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta tavoitteidenne saavuttamiseen. Standardin avulla luotte organisaatioonne riskien hallinnan kulttuurin.

SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta. Ohjeet
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.02.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-ISO 31000 kuvataan toimintamalli, joka antaa periaatteet ja ohjeet riskien hallitsemiseen järjestelmällisesti missä tahansa toimintaympäristössä. Standardin avulla voitte kehittää riskienhallintastrategian, jonka avulla tunnistatte ja lievennätte riskejä vaikuttavasti. Tavoitteena on kehittää riskienhallinnan kulttuuri, jossa työntekijät ja sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

Standardin soveltaminen auttaa organisaatioita näkemään sekä riskien positiiviset mahdollisuudet että negatiiviset seuraukset. Se mahdollistaa tietoon perustuvan ja siten vaikuttavamman päätöksenteon.

Kokonaisvaltaisuutta johtamiseen

SFS-ISO 31000 auttaa luomaan kokonaisvaltaisen tavan tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Se integroi riskienhallinnan johtamiseen ja päätöksentekoon. Standardi avulla voitte luoda organisaatioonne riskien hallinnan kulttuurin, jossa henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

Standardin soveltaminen auttaa ymmärtämään sekä riskien positiiviset mahdollisuudet että negatiiviset seuraukset. Se mahdollistaa vaikuttavan päätöksenteon organisaation tavoitteiden saavuttamisen ja riskien käsittelyn osalta. Standardia voi myös hyödyntää organisaation hyvän hallintotavan ja paremman suorituskyvyn kehittämisessä.

Standardia SFS- ISO 31000 voivat käyttää kaikki organisaatiot, ja se soveltuu kaiken tyyppisten riskien käsittelyyn. Standardi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tehtävissään tekemisissä riskien ja niihin liittyvän päätöksenteon kanssa. Sitä ei ole suunnattu vain riskienhallinnan ammattilaisten käyttöön.

Mitä uutta?

Uusi versio tarjoaa enemmän strategista ohjeistusta kuin edellinen versio ja painottaa enemmän ylemmän johdon osallistumista ja riskienhallinnan sisällyttämistä organisaatioon. Se myös suosittelee ottamaan riskienhallinnan osaksi organisaation rakennetta, prosesseja, tavoitteita, strategiaa ja toimintaa. Uudistetun standardin sisältöä on yksinkertaistettu luomalla riskienhallinnan puitteet, joissa säännöllisesti huomioidaan palaute ulkoisesta ympäristöstä.

Lisätietoa

Voit lukea lisää riskienhallinnan standardista SFS:n kotisivuilla. Sieltä löydät mm. esitteen ja diasarjan uudistetusta standardista.

SFS-ISO 31000:2018 esiteltiin 18.4.2018. Myös tilaisuuden materiaaleihin voit tutustua SFS:n kotisivuilla.

Lisätietoja standardista ja standardisointiin osallistumisesta antaa mielellään myös:
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Johtaja Susanna Vahtila
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi