Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uudistetut ISBN- ja ISSN-standardit

Uudistetut ISBN- ja ISSN-standardit

ISBN-tunnus identifioi kirjat ja ISSN-tunnus jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Nyt nämä tunnukset määrittelevät kansainväliset standardit on uudistettu.

ISBN-standardiin on lisätty ohjeistusta koskien tunnukseen liitettävää metadataa sekä elektronisten kirjojen identifiointia. ISSN-standardin uusi painos kattaa perinteisten kausijulkaisujen ohella entistä laajemmin myös muut jatkuvat julkaisut.

ISBN- ja ISSN-tunnuksia käytetään kustannusalalla paljon, joten kustantajien ja muiden kirja-alan toimijoiden kannattaa tutustua näihin standardeihin.

ISBN-tunnuksella identifioitu julkaisu voidaan asettaa tarjolle tehokkaasti ja useita reittejä, mikä helpottaa markkinointia. Tunnuksen käyttö sujuvoittaa myös tekijänoikeuksien hallintaa ja myynnin seurantaa. Tiedonvaihto kirjastojen, referaattipalvelujen ja muiden sisällön käyttäjien, toimittajien ja jakelijoiden sekä kustantajien ja muiden sisällöntuottajien välillä edellyttää standarditunnusta. Numeerinen tunniste myös helpottaa ja tehostaa kansalliset rajat ylittävää organisaatioiden välisestä viestintää.


SFS-ISO 2108:2018 Tieto ja dokumentointi. Kirjan kansainvälinen standarditunnus (ISBN)
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 02.11.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-ISO 2108 määrittelee kirjan kansainvälisen standarditunnuksen (ISBN). Siinä esitetään ISBN-tunnuksen rakenne, sen antamiseen ja käyttöön liittyvät säännöt, tunnuksen rekisteröimiseen tarvittava metadata sekä ISBN-järjestelmän hallinnointi.

ISBN-tunnusta sovelletaan monografiajulkaisuihin eli kirjoihin. Standardissa on esimerkkejä ISBN-tunnukselle soveltuvista ja myös soveltumattomista tuotteista.

SFS-ISO 3297:2018 Tieto ja dokumentointi. Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN)
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.09.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-ISO 3297 määrittelee jatkuvien julkaisujen kansainvälisen standarditunnuksen (ISSN). Lisäksi se määrittelee ISSN-L-tunnuksen. Kansainvälisen ISSN-keskuksen hakupalvelussa voidaan sen avulla linkittää toisiinsa saman jatkuvan julkaisun eri julkaisumuodoissa ilmestyvät versiot.

Lisätiedot standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi