Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uusia hitasuksen standardeja

Hitsauksen standardeja uudistettu

Useita hitsaukseen liittyviä standardeja on päivitetty ja julkaistu nyt suomeksi. Ne koskevat hitsausohjeiden yleisiä vaatimuksia, kaari- ja kaasuhitsauksen hitsausohjeita, paineettomien osien liitosmuotoja, ruostumattomien terästen hitsaussuosituksia ja hitsausasentoja.

Hitsauksessa on tärkeää standardien noudattaminen, jotta tuotteille asetetut vaatimukset täyttyvät. Standardit ovat tärkeitä koko hitsaushenkilöstölle. Standardien noudattaminen helpottaa kansainvälisille markkinoille laajentumista, parantaa hitsauksen laatua sekä vähentää huonosta laadusta johtuvia vikoja ja sitä kautta kustannuksia.

Hitsausta koskevat standardit ovat laajin koko metalli- ja rakennusteollisuuteen vaikuttava perusstandardien osa-alue. Hitsausstandardit ovat tuotteista ja sovelluksista riippumattomia ja niihin viitataan monissa tuotestandardeissa. Esimerkiksi hitsiluokkavaatimukset ovat samat kaikissa tuotteissa, joissa niihin viitataan.

Nyt on julkaistu suomeksi uusia painoksia useista hitsaukseen liittyvistä standardeista. Lisäksi on julkaistu konsolidoitu versio standardista SFS-EN ISO 15614-1:2017 + A1:2019.

SFS-EN ISO 15607:2019 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Yleisohjeet
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.11.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6947:2019 Hitsaus ja sen lähiprosessit. Hitsausasennot
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 08.11.2019, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA
DI Ville Saloranta, asiantuntija
p. 050 576 4643
etunimi.sukunimi@metsta.fi