Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uusitut vaatimukset painelaitteiden murtolevyille

Vaatimuksia painelaitteiden murtolevyille uudistettu

Painelaitteiden suojaamiseen käytettyjen murtolevyjen ja -kalvojen vaatimukset kuvataan standardissa, josta on julkaistu uusi painos. Standardi on hyödyllinen sekä murtolevyjen valmistajille että painelaitteiden tarkastajille. Noudattamalla standardin vaatimuksia voidaan täyttää painelaitedirektiivin 2014/68/EU vaatimukset
SFS-EN ISO 4126-2:2019 Ylipaineen varolaitteet. Osa 2: Murtolevyt ja murtokalvot
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.03.2019, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN ISO 4126-2 määrittää murtolevyjen vaatimukset. Siihen sisältyvät suunnittelua, valmistusta, tarkastusta, testausta, sertifiointia, merkintää ja pakkausta koskevat vaatimukset. Tämän painoksen merkittävät muutokset verrattuna edelliseen painokseen ovat vanhojen materiaaliliitteiden A ja B poistaminen sekä uuden, pakkaamista ja merkintää koskevan liitteen A lisääminen.

Standardisarjaan SFS-EN ISO 4126 kuuluu useita osia, joissa määritellään muiden ylipaineen varolaitteiden vaatimukset. Löydät standardien ajantasaiset tiedot SFS:n verkkokaupan luettelosta.

Lisätietoja painelaitteiden standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Ville Saloranta
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi