Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset energianhallintajärjestelmälle ISO 50001:2018

Energianhallintajärjestelmän toteuttamiseen tukea

Energiatehokkuuden jatkuvassa parantamisessa auttaa standardi ISO 50001, joka määrittelee energianhallintajärjestelmälle asetettavat vaatimukset. Jos yrityksellä on käytössä ko. standardin mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä, sen ei tarvitse tehdä energiatehokkuuslain mukaista pakollista energiakatselmusta. Standardin uusin painos on nyt julkaistu suomeksi.

SFS-EN ISO 50001:2018 Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja soveltamisohjeita
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 31.08.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi SFs-EN ISO 50001 yksilöi vaatimukset energianhallintajärjestelmän luomiseen, käyttöönottoon, ylläpitoon ja parantamiseen. Se tarjoaa järjestelmällisen menettelytavan energiasuoritteen ja energianhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

Suomen energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yritys on vapautettu pakollisesta energiakatselmuksesta, jos yrityksessä on käytössä ko. standardin mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä.

Standardi soveltuu kaikille organisaatioille sekä kaikille toiminnoille, jotka vaikuttavat energiasuoritteeseen ja ovat organisaation itsensä hallinnoimia ja ohjaamia. Se soveltuu tarkoitukseensa riippumatta kulutettavan energian määrästä, käyttötavasta ja olomuodosta. Standardi edellyttää energiasuoritteen jatkuvan parantumisen osoittamista, mutta ei aseta energiasuoritteelle vaatimustasoja, jotka pitäisi saavuttaa. Tätä standardia voidaan käyttää irrallisena tai yhdenmukaistettuna tai liitettynä muihin hallintajärjestelmiin.

Tärkeimmät muutokset edelliseen painokseen verrattuna ovat:

  • yhdenmukaistaminen ISOn hallintajärjestelmästandardien kanssa, mikä varmistaa hyvän yhteensopivuuden muiden hallintajärjestelmästandardien kanssa.
  • parempi liitettävyys strategian johtamistyöhön
  • selkeämpi sanasto ja asiakirjan rakenne
  • ylimmän johdon roolin voimakkaampi painottaminen
  • termien ja määritelmien uudistaminen ja lisääminen
  • selvennetty energiamuotojen poisjättämistä ja energiakatselmusta
  • lisätty energiansuoritteen indikaattoreiden (EnPI) ja vastaavien energian perustasojen (EnB) normalisointi
  • lisätty yksityiskohtia energiatiedon keräämisestä, ja siihen liittyvistä vaatimuksista .

Standardiin SFS-EN ISO 50001:2018 sisältyy alkuperäinen englanninkielinen ISO-standardi ja sen suomenkielinen käännös.

Lisätietoa standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Tommi Carlson
puh. 040 353 7041
etunimi.sukunimi@metsta.fi