Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset kylmältä suojaaville vaatteille

Vaatimukset kylmältä suojaaville vaatteille uudistetusta standardista

Uudistetussa standardissa ovat vaatimukset ja testausmenetelmät kaksiosaisille puvuille ja haalareille, jotka on tarkoitettu suojaamaan kylmältä. Standardi antaa valmistajille, testilaitoksille ja loppukäyttäjille yhtenäisen pohjan suojavaateyhdistelmien ja suojavaatteiden vaatimusten ja testimenetelmien määrittämiseen.

SFS-EN 342:2017 Suojavaatetus. Suojaus kylmältä
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.11.2017, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 342 määrittää suoritustasovaatimukset ja testimenetelmät kaksiosaisille puvuille ja haalareille, jotka on tarkoitettu suojaamaan kylmien ympäristöjen (lämpötila -5 °C tai alhaisempi) vaikutuksilta. Tällaiset vaikutukset voivat aiheutua sekä alhaisesta lämpötilasta että kosteudesta ja tuulesta.

Standardissa kuvataan

  • suoritusarviointi ja vaatimukset: yleiset vaatimukset ja vaarattomuus, tehollinen lämmöneristävyys, ilmanläpäisevyys, vedenläpäisyvastus
  • vesihöyrynläpäisyvastus ja lämmöneristävyys, mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet, puhdistamisesta johtuvat mittojen muutokset
  • esikäsittely
  • testimenetelmät
  • kokomerkintä
  • nimi- ja hoito-ohjelaput
  • valmistajan antamat tiedot.

Ominaisuusmittausten ja niiden perusteella tehtyjen luokittelujen tarkoituksena on varmistaa vaatetuksen riittävä suojaustaso eri käyttöolosuhteissa. Vaateyhdistelmän tai vaatteen lämmöneristävyys ja ilmanläpäisevyys ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotka on testattava ja merkittävä vaatteen nimilappuun. Lämmöneristävyys on näistä ominaisuuksista tärkein.

Standardi SFS-EN 342 poikkeaa monista muista standardeista, joissa määritetään vain materiaalien ominaisuuksia. Tässä standardissa lämmöneristävyys mitataan käyttämällä täysikokoista lämpönukkea, joka on puettu vaateyhdistelmään tai vaatteen sisältävään vakiovaateyhdistelmään. Näin vaatekerrosten, istuvuuden, laskeutuvuuden, peittävyyden ja muodon vaikutukset saadaan huomioitua.

Eristävyys testataan kokonaisilla vaateyhdistelmillä ja vaatteilla, kun ne on esikäsitelty määritysten mukaisesti. Tällä varmistetaan vaatteen mekaanisten ominaisuuksien huomioiminen testauksessa eikä taivutus- tai hankaustestien kaltaisia testejä tarvita.

Tehollista lämmöneristävyysarvoa (Icler) voidaan käyttää lämpötila-arvojen arvioimiseen. Nämä ohjearvot auttavat valitsemaan sopivat kylmänsuojavaatteet. Tämä on yksi eduista, joita vaatteiden tehollisen lämmöneristävyyden mittaaminen lämpönukella tuottaa.

Lisätietoja tekstiilien standardisoinnista

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Asiantuntija Satu Nissi-Rantakömi
puh. 050 383 7642
etunimi.sukunimi@stjm.fi