Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset sähkölaitteissa käytettävälle teknilliselle rikkiheksafluoridille

Vaatimukset sähkölaitteissa käytettävälle teknilliselle rikkiheksafluoridille

Rikkiheksafluoridi (SF6) on merkittävästi ilmaa parempi sähköeriste. Sitä käytetään esimerkiksi sähköverkon kytkinlaitoksissa ja katkaisijoissa. Uudistettu standardi määrittelee sähkölaitteissa käytettävän teknillisen rikkiheksafluoridin (SF6) ja sen seoskaasuissa käytettävien lisäkaasujen kuten typen (N2) ja perfluorimetaanin (CF4) laatuvaatimukset ja ominaisuudet sekä testausmenetelmät.

Standardi määrittelee sähkölaitteissa käytettävän teknillisen rikkiheksafluoridin (SF6) ja sen seoskaasuissa käytettävien lisäkaasujen kuten typen (N2) ja perfluorimetaanin (CF4) laatuvaatimukset ja ominaisuudet. Standardi määrittelee myös laboratorio- ja kenttäolosuhteisiin soveltuvat testausmenetelmät SF6-, N2- ja CF4-kaasujen analysoimiseksi.

Suomalaisen käännöksen ja englanninkielisen alkuperäisen tekstin sisältävä standardi korvaa standardin aiemman painoksen vuodelta 2006. Uuteen painokseen on lisätty mm. typen (N2) ja perfluorimetaanin (CF4) käyttöä SF6-seoskaasuissa koskevat vaatimukset.

Standardi SFS-EN IEC 60376 liittyy läheisesti toiseen uunituoreeseen standardiin SFS-EN IEC 60480:2019, jossa annetaan uudelleenkäyttölaatuvaatimukset SF6-kaasuille sen jälkeen, kun ne on poistettu sähkölaitteistosta. Standardista on suomennos valmisteilla.

Kolmas aihekokonaisuuteen liittyvä standardi on SFS-EN 62271-4:2014, joka koskee suurjännitelaitteistojen SF6-kaasujen käsittelyä. Standardin toinen painos on valmisteilla.

Löydät molempien standardien uusimmat versiot ja suomennokset SFS:n verkkokaupasta heti julkaisemisen jälkeen.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Juha Vesa
puh. 045 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi