Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Valaistuksen energiatehokkuussa SFS-EN 15193-1

Valaistuksen energiatehokkuuden määrittelymenetelmät uudistettu

Rakennusten sisävalaistusjärjestelmän energiankulutuksen arvioinnin menetelmät kuvataan standardissa, joka on uudistettu ja julkaistu suomeksi. Standardi liittyy kiinteästi rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia koskevaan EPBD-standardisarjaan (Energy Performance of Buildings Directive).

Valaistuksen kuluttaman energian arvioinnilla saadaan numeerista vertailutietoa ja tietoa valaistuksen aiheuttamista lämmitys- ja jäähdytyskuormista rakennuksen kokonaisenergian määrittämiseksi.

Standardissa SFS-EN 15193-1 määritellään kolme menetelmää rakennuksen sisävalaistusjärjestelmien energiankulutuksen arvioimiseksi asuinrakennuksissa sekä muissa rakennuskohteissa. Sen avulla voidaan laskea rakennuksen numeerinen valaistuksen energiatehokkuusindikaattori (LENI-luku). Standardia voidaan soveltaa sekä olemassa oleviin että uusiin tai saneerattaviin rakennuksiin.

Standardi korvaa sen edellisen painoksen vuodelta 2008, johon verrattuna merkittävimmät muutokset ovat:

  • laskentamenetelmiä on laajennettu ja
  • standardi koskee myös asuinrakennusten valaistusta.

Muut EPBD-standardit on koottu yhteen ryhmään SFS:n verkkokaupassa. Ne voi hankkia myös SFS online-palvelun kautta, jolloin standardit ovat käytettävissä 24/7 vaikka koko organisaatiossa ja ovat aina ajan tasalla. Kiinnostuistko? Kannattaa tutustua online-palvelusta.

Rakennusten energiatehokkuus

Energiatehokkuusstandardit eli EPBD-standardit (Energy Performance of Buildings Directive) ovat laskentastandardeja energiatehokkuudeltaan parhaiden ja soveltuvimpien rakennus- ja taloteknisten ratkaisujen löytämiseksi. Niitä käyttämällä voidaan saavuttaa rakennuksilta edellytetyt energiatehokkuusvaatimukset. Standardien avulla voidaan esimerkiksi arvioida rakentamismääräysten täyttymistä, vaikuttaa kiinteistökaupan läpinäkyvyyteen energiatodistusten muodossa, seurata ja hallinnoida rakennusten ja taloteknisten järjestelmien energiatehokkuutta sekä arvioida korjaus- ja uudisrakentamisen eri vaihtoehtojen energiatehokkuutta ja käyttökustannuksia.

Lisätietoa niistä voit lukea SFS:n kotisivuilta.

Lisätietoja valaistuksen standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Juha Vesa
puh. 045 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi