Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Aurinkosähköjärjestelmän suorituskyvyn arviointiin mittarit

Aurinkosähköjärjestelmän suorituskyvyn arviointiin mittarit

Mittausjärjestelmän tietojen avulla aurinkosähköjärjestelmän suorituskykyä voidaan arvioida suorituskykymittareilla, jotka perustuvat sähkötehoon tai sähköenergiaan. Uusi standardi määrittelee suorituskykyyn liittyvät käsitteet, mitattavat ja laskettavat parametrit sekä tietojenkäsittelyn. Standardi on tarpeellinen aurinkosähkölaitosten omistajille sekä laitostoimittajille.
SFS-EN 61724-1:2017 Aurinkosähköjärjestelmän suorituskyky. Osa 1: Valvonta
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.06.2017, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 61724-1 määrittelee aurinkosähköjärjestelmän suorituskyvyn valvonnassa käytettävät käsitteet, menetelmät ja laitteet. Sen sisältö on laadittu sähköverkkoon liitetyille aurinkosähkölaitteistoille. Standardi huomioi anturit, asennuksen ja valvontalaitteiden tarkkuuden lisäksi mitattavien suureiden datan keräämisen, laadun tarkastuksen, parametrien laskennan sekä laitoksen suorituskykymittarit. Tämä standardi muodostaa perustan suorituskykydatalle, jota hyödynnetään muissa aurinkosähköstandardeissa.

Aurinkosähkölaitoksen suorituskyvyn määritysperiaatteet esitetään kolmeosaisessa julkaisusarjassa SFS-EN 61724. Se määrittelee aurinkosähkölaitosten valvontajärjestelmille kolmetasoisen luokituksen sekä esittää luokituskohtaiset vaatimukset mittalaitteiden tarkkuudelle ja antureiden lukumäärille. Lisäksi sarjan standardit määrittelevät aurinkosähköjärjestelmän mitattavat ja laskettavat suureet sekä suorituskykymittarit, joiden avulla voidaan tarkastella laitoksen suorituskykyä sähkötehon tai sähköenergian tuotannon kautta. Julkaisusarjan sisältö on jäsennelty seuraavasti:

  • SFS-EN 61724-1 Valvonta
  • IEC/TS 61724-2 Laitoksen sähkötehon mittaus ja arviointi
  • IEC/TS 61724-3 Laitoksen sähköenergian tuotannon mittaus ja arviointi.
IEC/TS 61724-2 ed1.0 (2016-10) Photovoltaic system performance - Part 2: Capacity evaluation method
159,25 € (alv 0%), 197,47 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.10.2016, kieli: englanti
IEC/TS 61724-3 ed1.0 (2016-07) Photovoltaic system performance - Part 3: Energy evaluation method
159,25 € (alv 0%), 197,47 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.07.2016, kieli: englanti

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja urakointi

Jos suunnittelet tai urakoit aurinkosähköjärjestelmiä, kannattaa tutustua myös näihin standardeihin:

SFS-EN 62446-1 määrittää aurinkosähkölaitteiston käyttöönottotestit, tarkastuskriteerit sekä vaatimukset dokumentaatiolle. Muutos A1 julkaistiin syksyllä 2018. Standardista on julkaistu uusi, yhdistetty versio, jossa muutoksen teksti on otettu huomioon standardin sisällössä.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa huomioitavat turvallisuusvaatimukset kuvataan standardissa IEC 62548:2016:fi Aurinkosähköpaneelistot. Suunnitteluvaatimukset.

Aurinkosähköpaneelien sähkötekniset tiedot tulee esittää käyttäen tuotestandardeissa määriteltyjä suureita ja luokituksia: SFS-EN 50380:2017 Aurinkosähköpaneelien merkintä- ja dokumentointivaatimukset.

IEC 62548:2016:fi Aurinkosähköpaneelistot. Suunnitteluvaatimukset
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.03.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50380:2017 Aurinkosähköpaneelien merkintä- ja dokumentointivaatimukset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.09.2017, kieli: suomi/englanti

Pelkästään aurinkosähköpaneeleihin liittyviä standardeja on julkaistu yli 30. Kaikki nämä standardit löytyvät SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja aurinkosähkön standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 040 525 5040
etunimi.sukunimi