Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Mittojen ja toleranssien esittämisperiaatteet

Mittojen ja toleranssien esittämisperiaatteita uudistettu

Mittojen ja toleranssien yleiset esittämisperiaatteet tuotedokumentoinnissa kuvataan standardissa SFS-ISO 129-1, josta on julkaistu päivitetty versio.

Standardissa SFS-ISO 129-1:2018 esitetään mittojen ja niihin liittyvien toleranssien yleiset esittämisperiaatteet, jotka soveltuvat kaikkien teollisuusalojen teknisiin 2D-piirustuksiin. Kaikki esitettävät säännöt ovat käytettävissä minkä tahansa tyyppiselle piirustukselle. Lisäksi esitellään ominaisuusmerkinnät, levityspituus-merkintä, välissä-merkintä, pintamerkinnät, viitemerkit ja kirjoitetut ohjeet. Tätä standardia voi käyttää ainoastaan piirustuksessa esitettävän nimellismallin kuvaamiseen, ei tolerointiin.

Tärkeimmät muutokset edelliseen painokseen nähden ovat:

  • asiakirja ei käsittele mittatoleranssien käyttämistä
  • ominaisuusmerkinnät, pintamerkinnät, levityspituus- ja välissä-tunnukset
  • viitemerkit ja kirjoitetut ohjeet
  • toistuvien elementtien ja rajattujen alueiden mitoitusta on selvennetty.

Pituus- ja kulmamittojen toleransseja koskevat merkinnät ja säännöt määritellään standardeissa SFS-EN ISO 14405-1 ja -2. Standardissa SFS-EN ISO 1101:2017 määritellään geometrista tolerointia koskevat merkinnät ja säännöt. 3D-mallien tolerointia käsitellään standardissa SFS-ISO 16792.

SFS-EN ISO 14405-1:2016 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Mittatolerointi. Osa 1: Pituusmitat
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.09.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 16792 Tekninen tuotedokumentointi. Digitaalista tuotemäärittelytietoa koskevat käytännöt
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.01.2016, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Jukka-Pekka Rapinoja
puh. 040 351 0896
etunimi.sukunimi@metsta.fi