Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalustostandardi

Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalustostandardi päivitetty

Palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntakaluston vaatimukset määrittelevä standardi SFS 3357:2017 on kauttaaltaan päivitetty ja korjattu. Standardin mukainen sammutus- ja palontorjuntakalusto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/2005) vaatimukset.
SFS 3357:2017 Palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.12.2017, kieli: suomi

Standardia sovelletaan palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntajärjestelmiin, kun varastossa olevan palavan nesteen yhteismäärä on 500 m3 tai enemmän tai nestemäisen palavan kaasun määrä on 10 m3 tai enemmän. Standardi soveltuu myös biopohjaisten ja kierrätettävien raaka-aineiden säiliöille ja niiden muuhun varastointiin. Palavalla nesteellä tarkoitetaan palavia kemikaaleja, öljytuotteita ja muita vastaavia kemikaalituotteita, joille syttyvyys on keskeinen vaaraominaisuus.

SFS 3357:2017 käsittelee standardiin SFS 3350:2016 liittyvää sammutus- ja palontorjuntakalustoa. Palavien nestemäisten kemikaalien varastoalueen satamissa ja laitureilla noudatetaan standardia SFS 3355.

SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.01.2014, kieli: suomi

Mikä muuttui?

  • Kaikkia bioöljyjä ei luokitella enää CLP-asetuksen mukaisiksi syttyviksi nesteiksi vaan luokittelu tehdään leimahduspisteen mukaan.
  • Eri luokkien vaahdotteille on määritelty tarkemmin vaahtoliuoksen määrät standardin SFS-EN 1568 mukaisesti.
  • Standardista on poistettu satamia koskevia vaatimuksia, koska ne esitetään standardissa SFS 3355, jota päivitetään parhaillaan.
  • Lisäksi standardista on poistettu kuljetuskontteja koskevia vaatimuksia, koska ne esitetään standardissa SFS 3350:2016.

Lisätietoja standardisoinnista

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Erityisasiantuntija Virpi Nummisalo
Puh. 020 766 9930 (vaihde)
etunimi.sukunimi@oil.fi