Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Suositukset ulkonäön ei-kirurgisille hoidoille

Eurooppalaiset suositukset ulkonäön lääketieteellisen hoidon palveluille standardina

Olennaiset vaatimukset ja suositukset ulkonäön ei-kirurgisille lääketieteellisen hoidon palveluille esitetään eurooppalaisessa standardissa.

Suosituksia ulkonäön ei-kirurgisten lääketieteellisten hoitojen suorittamiseen sekä eettisiä ohjeita ja yleisiä toimintaperiaatteita saat eurooppalaisesta standardista. Suositukset koskevat itse toimenpiteitä sekä toimintoja niitä ennen ja niiden jälkeen.

Standardi koskee kaikkia ulkonäön lääketieteellisen hoidon palveluita, jotka ulottuvat marraskettä syvemmälle tai joilla on tai väitetään olevan biologista vaikutusta marraskeden alla oleviin ihokerroksiin.

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi standardi painottuu ulkonäön lääketieteellisen hoidon palvelujen laatua koskeviin vaatimuksiin. Muita palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat pätevyys ja ammattitaito, henkilöstön käytös ja tavat, tilojen suunnittelu sekä tuotteiden ja toimittajien valinta.

Eurooppalaisen standardin suosituksia ja vaatimuksia noudattamalla ulkonäön lääketieteellisen hoidon palvelut parantuvat, mikä puolestaan parantaa potilasturvallisuutta ja pienentää komplikaatioriskejä. Lisäksi yhdenmukaiset ja korkealaatuiset ulkonäön lääketieteellisen hoidon palvelut leviävät ympäri Eurooppaa ja potilaiden tyytyväisyys lisääntyy.

SFS-EN 16844:2017 + A2:2019 Ulkonäön lääketieteellisen hoidon palvelut. Ei-kirurgiset hoidot
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.08.2019, kieli: suomi/englanti

Standardissa käsitellään ulkonäön ei-kirurgisten lääketieteellisten hoitojen vaatimuksia. Tällaisia hoitoja ovat

  1. pistoshoidot elimistössä hajoavilla täyteaineilla, botuliinihoidot ja mikroneulaus
  2. ihon pinnan säästävät osittaiset kuorinnat ja pinnalliset kuorinnat, laserhoidot ja vastaavat energiaan perustuvilla laitteilla tehtävät hoidot
  3. osittaiset ihon pinnan poistavat laserkuorinnat ja vastaavat energiaan perustuvilla laitteilla tehtävät hoidot ja keskisyvät kuorinnat
  4. muut hoidot, kuten syvät kemialliset kuorinnat, ihon pinnan kokonaan poistavat laserkuorinnat ja väkäslankahoidot.

Standardi ei koske tatuointeja eikä käsittelyjä, jotka eivät ulotu marraskettä syvemmälle ja joita voivat lain sallimana tehdä henkilöt ilman lääkärin koulutusta.

Terveyspalvelujen laatujärjestelmä

Terveyspalveluiden laatujärjestelmää koskevat erityisvaatimukset esitetään standardissa SFS- EN 15224. Ne perustuvat standardiin ISO 9001. Palveluntarjoajien henkilökunnan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat vaatimukset annetaan asiaa koskevissa EU-direktiiveissä ja kansallisissa työterveys- ja työ-turvallisuussäännöksissä.

Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Suvi Pasanen, asiantuntija, standardisointi
p. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi