Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Teollisuusventtiilistandardeja päivitetty

Teollisuusventtiilien standardeja uudistettu

Vähimmäisvaatimukset metallisille läppäventtiileille kuvaava standardi on päivitetty ja julkaistu nyt suomeksi. Lisäksi on päivitetty standardi, joka kuvaa vähimmäisvaatimukset teollisuusventtiileille, joita käytetään paineenalaisina lisälaitteina.
SFS-EN 593:2017 Teollisuusventtiilit. Metalliset läppäventtiilit yleiskäyttöön
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.11.2017, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 593:2017 annetaan yleiset vähimmäisvaatimukset metallirunkoisille läppäventtiileille käytettäväksi kaikilla liitosmuodoilla (esim. wafer, lug, laippa ja päittäishitsaus), joita käytetään sulku-, ohjaus- tai säätösovelluksissa.

Päivitetyn standardin merkittävimmät muutokset ovat mittojen lisääminen, epäkeskeisen ja kaksois- ja kolmoisepäkeskeisten rakenteiden lisääminen, DN:n ja NPS:n välistä vastaavuutta käsittelevän liitteen D lisääminen sekä venttiilin vääntömomenttikäyriä eri virtausnopeuksilla käsittelevän liitteen E lisääminen.

Venttiileihin, joita koskee eurooppalainen painelaitelainsäädäntö, pätee standardin SFS-EN 593:2017 lisäksi myös standardi SFS-EN 16668:2016.

Eurooppalainen standardi SFS-EN 16668:2016 pätee metallisille paineenalaisina lisälaitteina toimiville teollisuusventtiileille, joiden suurin sallittu paine PS on suurempi kuin 0,5 bar eurooppalaisen painelaitelainsäädännön mukaisesti. Standardi määrittää suunnittelun, valmistuksen, testauksen, materiaalien ja dokumentoinnin vähimmäisvaatimukset.

Kaikki asiaankuuluvat eurooppalaisen painelaitelainsäädännön venttiilejä koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset on otettu huomioon ja niitä käsitellään tässä standardissa.

Päivitetty standardi sisältää vuonna 2018 julkaistun muutoksen A1, joka sisältää etupäässä velvoittavien viittausten päivityksiä ja täsmennyksiä painelaitedirektiivia koskeviin viittauksiin.

Kannattaa tutustua myös standardiin SFS-EN 12627:2017:

SFS-EN 12627:2017 Teollisuusventtiilit. Hitsattavien päiden railonmuodot
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.12.2017, kieli: suomi/englanti

Muut venttiilejä koskevat SFS-standardit löydät aihealueen mukaisesti ryhmästä 23.060 Venttiilit.

Lisätietoa standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Ville Saloranta
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi