Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tietotekniikan yleiskaapelointi

Tietotekniikan yleiskaapelointiin uudistettuja vaatimuksia

Tietotekniikan yleiskaapelointijärjestelmien vaatimukset kuvataan standardisarjassa SFS-EN 50173. Sarjan osat 1, 2 ja 4 on uudistettu ja julkaistu nyt myös suomeksi. Osa 1 esittää yleiset vaatimukset yleiskaapelointijärjestelmille. Osa 2 kuvaa vaatimukset yleiskaapeloinnille toimistotiloissa ja osa 4 kodeissa.

SFS-EN 50173-1:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50173-2:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 2: Toimistotilat
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50173-4:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 4: Kodit
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti

Standardisarjan SFS-EN 50173 osa 1 sisältää yleiset vaatimukset muissa sarjan standardeissa määritellyille yleiskaapelointijärjestelmille. Tässä standardissa määritellään mm.

 • yleiskaapelointijärjestelmien runkokaapelointien osajärjestelmien rakenne ja kokoonpano
 • kanavien suorituskykyä ja ympäristönsietoa koskevat vaatimukset
 • siirtoteiden suorituskykyä koskevat vaatimukset
 • runkokaapeloinnin mallitoteutukset
 • rakenneosien suorituskykyä koskevat vaatimukset
 • testausmenetelmät, joilla varmistetaan standardinmukaisuus siirtoteknisen suorituskyvyn suhteen.

Uudessa painoksessa otetaan käyttöön uudet symmetrisen kaapeloinnin rakenneosien kategoriat 8.1 ja 8.2, jotka tukevat uusia kanavien luokkia I ja II. Siitä on poistettu symmetrisen kaapeloinnin luokan CCCB komponentit ja kanava ja optisen kaapeloinnin luokat. Siinä määritellään uusi kaapeloidun optisen kuidun kategoria OM5. Lisäksi tuettuja sovelluksia koskeva liite on päivitetty.

Standardisarjan SFS-EN 50173 osassa 2 määritellään toimistokiinteistöjen rakennusten sisäinen ja niiden välinen sekä muun tyyppisten rakennusten toimistotilojen yleiskaapelointi. Se käsittää symmetrisen kaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin.

Srjan osassa 4 määritellään kotien yleiskaapelointi. Se käsittää symmetrisen kaapeloinnin, optisen kaapeloinnin ja koaksiaalisen kaapeloinnin. Standardissa määritellään yleiskaapelointi sovellusryhmille tieto- ja tietoliikennetekniikat (ICT) ja joukkoviestintätekniikat (BCT).

Osissa 2 ja 4 määritellään myös toimistotilojen ja kotien yleiskaapeloinnin

 • tietoliikennerasioiden (TO) ja antennirasioiden (BO) liitännät (TO)
 • kaapeloinnin siirtoteiden ja kanavien suorituskykyvaatimukset
 • toteutusvaatimukset ja -vaihtoehdot
 • kaapeloinnin rakenneosien suorituskykyvaatimukset
 • standardinmukaisuuden vaatimukset ja sen todentamismenettelyt.

Osan 2 uuden painoksen muutokset heijastelevat suoraan osan 1 muutoksia. Osan 4 uudessa painoksessa määritellään uudelleen toiminnalliset osat ja selvennetään kotien yleiskaapelointijärjestelmien suunnittelutavoitteita sekä yleiskaapeloinnin ja liityntäkaapeloinnin välistä suhdetta.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Jukka Alve
puh. +358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi