Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset palvelunhallintajärjestelmälle

Vaatimukset palvelunhallintajärjestelmälle

Palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset kuvaavan standardin ISO/IEC 20000-1 avulla voi parantaa ja virtaviivaistaa IT-prosesseja ja näin lisätä organisaation tehokkuutta. Sen avulla voidaan myös osoittaa organisaation kykyä ylläpitää ja tarjota luotettavia IT-palveluita. Standardi on päivitetty: siihen on lisätty uusia vaatimuksia ja rakennetta selkeytetty.

Palvelunhallintajärjestelmä tukee palvelun elinkaaren hallintaa niin, että se täyttää sovitut vaatimukset ja tuottaa arvoa asiakkaille, käyttäjille ja palvelun toimittajalle. Palvelunhallintajärjestelmän toteuttaminen ja käyttö mahdollistavat jatkuvan näkyvyyden palveluihin, niiden hallinnan ja jatkuvan parantamisen, mikä parantaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Palvelunhallintajärjestelmän laatimista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista koskevat vaatimukset kuvataan uudistetussa standardissa:

Standardissa ISO/IEC 20000-1 määritellään palvelunhallintajärjestelmän laatimista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista koskevat vaatimukset. Vaatimukset sisältävät suunnittelun, laatimisen, siirtymisen, toimittamisen ja parantamisen palveluille, joilla täytetään palveluvaatimukset ja tuotetaan arvoa.

Standardista on hyötyä, kun haluatte

  • palveluiden laatua koskevia takuita
  • palveluja tuottavien noudattavan yhtenäisiä toimintamalleja palvelun elinkaaren suhteen
  • osoittaa kyvykkyytenne suunnitella, laatia, toimittaa ja parantaa palveluita
  • seurata, mitata ja katselmoida omaa palvelunhallintajärjestelmäänne sekä omia palveluitanne
  • toteuttaa palvelunhallintajärjestelmän ja käyttää sitä vaikuttavasti ja näin parantaa palveluiden suunnittelua, laatimista, siirtymistä, toimittamista ja parantamista.

Lisäksi standardista on hyötyä vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa sekä koulutuksessa ja konsultoinnissa.

Tätä standardia voidaan käyttää sertifioinnissa palvelunhallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

Uudistettu standardi SFS-ISO/IEC 20000-1 esiteltiin joulukuussa 2018. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin SFS:n tapahtumakalenterissa www.sfs.fi.

Kannattaa tutustua myös standardisarjan ISO/IEC 20000 osiin 2 ja 10.

Osassa 2 esitetään palvelunhallintajärjestelmän toteuttamista koskevaa ohjeistusta sekä annetaan esimerkkejä siitä, miten standardin osassa 1 määritellyt vaatimukset voidaan täyttää. Osassa 10 on sanasto sekä annetaan tietoa standardisarjan ISO/IEC 20000 kaikista osista ja niihin liittyvistä hyödyistä.

SFS-ISO/IEC 20000-10:2018 Informaatioteknologia. Palvelunhallinta. Käsitteet ja sanasto
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 07.12.2018, kieli: suomi/englanti

Kaikki palveluhallintajärjestelmään liittyvät standardit löydät SFS:n verkkokaupasta. Käytä hakuterminä esimerkiksi ISO/IEC 20000-.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Mikko Huttunen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi