Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Historiallisten rakennusten energiatehokkuus

Ohjeita historiallisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen

Uusi standardi yhdistää historiallisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet rakennusten asianmukaiseen säilyttämiseen. Standardista on hyötyä rakennusten omistajille ja viranomaisille sekä historiallisten rakennusten vaalimiseen ja korjaukseen osallistuville asiantuntijoille.

Standardissa esitetään energiatehokkuuden parantamistoimien valintaan tarkoitettu velvoittava menettely, joka perustuu rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisen merkityksen tutkimukseen, selvityksiin ja dokumentointiin. Menettelyssä arvioidaan parantamistoimien vaikutus rakennuksen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Ohjeita voidaan soveltaa monentyyppisiin rakennuksiin, joiden kohdalla tarvitaan erityistä harkintaa kestävän tasapainon löytämiseksi rakennuksen käytön, energiatehokkuuden ja säilyttämisen välille.

Tämä standardi täydentää rakennuskannan energiatehokkuutta yleisesti käsitteleviä standardeja. Siinä keskitytään erityisesti historiallisten rakennusten näkökohtiin ja esitetään, kuinka muita energiatehokkuusstandardeja voidaan soveltaa niihin asianmukaisesti. Standardissa esitetään järjestelmällinen menettely, joka auttaa löytämään parhaan ratkaisun jokaisessa yksittäisessä tapauksessa. Lisätietoa energiatehokkuusstandardeista löydät SFS:n kotisivuilta.

Kannattaa tutustua myös muihin kulttuuriperinnön vaalimista koskeviin standardeihin. SFS-EN 16096 on perusta standardin SFS-EN 16883:2017 käytölle. Yhtenäinen sanasto puolestaan helpottaa viestintää eri osapuolten kesken. Sanasto määritellään standardissa SFS-EN 158989.

SFS-EN 16096 Kulttuuriperinnön vaaliminen. Rakennusperintökohteen selvitys ja raportti
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.09.2012, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 15898 Kulttuuriperinnön vaaliminen. Tärkeimmät yleiset termit ja määritelmät
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.11.2011, kieli: suomi/englanti

Lisätietoa standardeista

Kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvät standardit esiteltiin 8.2.2017 SFS:ssä. Voit tutustua tilaisuden materiaaleihin SFS:n tapahtumakalenterissa.

Rakennusten energiatehokkuusstandardien uusi sukupolvi

Vuonna 2017 julkaistiin noin 50 uusittua standardia, jotka käsittelevät rakennusten energiatehokkuutta, ilmastointia, lämmitystä, automaatiota, eristeitä sekä valaistusta. Energiatehokkuusstandardit tarjoavat ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa uudis- ja korjausrakentamiseen sekä vähentää energiankulutusta asumismukavuutta unohtamatta. Energiatehokkuusstandardit löydät yhtenä kokonaisuutena SFS:n verkkokaupasta.

Kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvien standardien valmistelu

Kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvien standardien valmistelusta vastaa työryhmä CEN/TC 346, joka on tämän alueen ainoa eurooppalainen standardisoimiskomitea. Se on valmistellut standardeja mm seuraavista aiheista: konservointialan yleiset termit, museokohteiden valaistus, historiallisten rakennusten ja museo-objektien selvitykset ja raportit, kokoelmien säilytys, pakkaus ja kuljetus ja konservointiprosessit. Tervetuloa mukaan standardien laadintaan.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi