Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / ISO 19011 johtamisjärjestelmän auditointiohjeet

Johtamisjärjestelmän uudet auditointiohjeet

Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet kuvaavan standardin ISO 19011 uusin painos on nyt julkaistu suomeksi. Se antaa ohjeita sekä organisaation sisäiseen että toisen osapuolen toteuttamaan auditointiin.


Standardin ISO 19011 edellisen version julkaisemisen jälkeen organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut. Lisäksi nyt hallintajärjestelmästandardeja on useita kymmeniä. Niissä on yhteinen rakenne ja vastaavat keskeiset vaatimukset sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät. Nämä olivat lähtökohtia standardin uudistamiselle.

Standardissa ISO 19011 on useita muutoksia:

  • Termistö on muutettu kuvaamaan enemmän prosessia kuin kohdetta.
  • Auditoinnin periaatteisiin on lisätty riskiperusteinen toimintamalli.
  • Myös auditointiohjelman hallintaa koskevaa ohjeistusta on laajennettu koskemaan riskejä.
  • Auditoinnin suorittamista koskeva ohjeistus on laajennettu erityisesti suunnittelun osalta.
  • Auditoijia koskevat yleiset pätevyysvaatimukset ovat aiempaa laajemmat.
  • Standardiin on lisätty liite, jossa kuvataan muun muassa organisaation toimintaympäristön, johtajuuden, sitoutumisen, virtuaalisen auditoinnin, vaatimustenmukaisuuden ja toimitusketjun auditointia.
SFS-EN ISO 19011:2018 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.08.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa esitetään ohjeita johtamisjärjestelmän auditointiin. Ohjeet koskevat auditoinnin periaatteita, auditointiohjelman hallintaa ja johtamisjärjestelmän auditointien suorittamista sekä auditointiprosessiin osallistuvien henkilöiden pätevyyden arviointia.

Standardin ohjeet on tarkoitettu sekä sisäisiin että toisen osapuolen tekemiin auditointeihin. Standardi on sovellettavissa kaikkiin organisaatioihin, joiden täytyy suunnitella, toteuttaa ja suorittaa sisäisiä tai ulkoisia johtamisjärjestelmien auditointeja tai hallita auditointiohjelmia.

Laadunhallinnan ajankohtaiskatsaus

Standardi ISO 19011 esiteltiin Laadunhallinnan ajankohtaiskatsauksessa marraskuussa 2019. Kannattaa tutustua tilaisuuden tallenteeseen ja muihin materiaaleihin.

Tilaisuudessa esiteltiin myös standardit ISO 10005, joka antaa ohjeita laatusuunnitelman tekemiseen, ja ISO 10006, joka antaa ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa.

SFS-ISO 10005:2018 Laadunhallinta. Laatusuunnitelmia koskevaa ohjeistusta
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 10006:2018:en Quality management -- Guidelines for quality management in projects
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.03.2018, kieli: englanti

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Risto Pulkkanen, asiantuntija
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi