Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Koneturvallisuus ja ergonomia

Koneturvallisuuden ja ergonomian tärkeät standardit

Koneturvallisuus ja ergonomia kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on edistää käyttäjien turvallisuutta ja hyvinvointia sekä työjärjestelmien tehokkuutta. Kummallakin alueella on omat toimialasta riippumattomat horisontaaliset perusstandardinsa.

Alla on lista tärkeimmistä koneturvallisuuden ja ergonomian standardeista. Kannattaa tarkistaa, että käytössänne ovat tarvitsemistanne standardeista niiden uusimmat versiot.

Koneturvallisuuden TOP 10

SFS-EN ISO 12100 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.12.2010, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 13854:2019 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.10.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 14119 Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.12.2013, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 14118:2018 Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.02.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 13850 Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.11.2015, kieli: suomi/englanti

Ergonomian TOP 10

SFS-EN 547-3 + A1 Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 3: Antropometriset tiedot
48,90 € (alv 0%), 60,64 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.11.2008, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1005-1 + A1 Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 1: Termit ja määritelmät
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.04.2009, kieli: suomi/englanti

Lisätietoa

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi