Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Ajankohtaista / Koneturvallisuus ja ergonomia

Koneturvallisuuden ja ergonomian tärkeät standardit

Koneturvallisuus ja ergonomia kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on edistää käyttäjien turvallisuutta ja hyvinvointia sekä työjärjestelmien tehokkuutta. Kummallakin alueella on omat toimialasta riippumattomat horisontaaliset perusstandardinsa.

Alla on lista tärkeimmistä koneturvallisuuden ja ergonomian standardeista. Lista helpottaa standardien valintaa "nämä ainakin tarvitset" -periaatteella. Kannattaa tarkistaa, että käytössänne ovat tarvitsemistanne standardeista niiden uusimmat versiot.

Koneturvallisuuden TOP 10

SFS-EN ISO 12100 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen
130,00 € (alv 0%), 161,20 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.12.2010, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 349 + A1 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi
46,50 € (alv 0%), 57,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.11.2008, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 14119 Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta
106,00 € (alv 0%), 131,44 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.12.2013, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1037 + A1 Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen
68,00 € (alv 0%), 84,32 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.10.2008, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 13850 Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet
68,00 € (alv 0%), 84,32 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.11.2015, kieli: suomi/englanti

Ergonomian TOP 10

SFS-EN 547-3 + A1 Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 3: Antropometriset tiedot
46,50 € (alv 0%), 57,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.11.2008, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1005-1 + A1 Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 1: Termit ja määritelmät
62,50 € (alv 0%), 77,50 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.04.2009, kieli: suomi/englanti

Lisätietoa

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi