Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Prosessiteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden standardit

Prosessiteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden standardiin korjauksia

Prosessiteollisuuden turva-automaatiojärjestelmän suunnittelulle, asennukselle, käytölle ja ylläpidolle asetetaan vaatimukset standardisarjassa SFS-EN 61511. Sarjan standardit uudistettiin 2017. Sen jälkeen osaan 1 tehtiin joitain korjauksia, jotka on nyt julkaistu erillisenä dokumenttina.

Sarjan SFS-EN 61511 standardien avulla varmistetaan prosessin ja sen ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus. Standardit on laadittu prosessiteollisuutta varten standardisarjan IEC 61508 pohjalta. Sarjassa on kolme osaa:

Sarjan SFS-EN 61511 standardit käsittelevät turva-automaatiojärjestelmien soveltamista prosessiteollisuuteen. Ne käsittelevät myös prosessin vaaran ja riskin arviointia, jotta on mahdollista johtaa vaatimuserittely turva-automaatiojärjestelmille. Standardien on tarkoitettu johtavan korkeaan yhdenmukaisuuden tasoon prosessiteollisuudessa, esimerkiksi taustalla olevien periaatteiden, terminologian ja informaation suhteen.

Erityisesti standardisarjan osa 1 on välttämätön perusteos jokaiselle prosessiteollisuuden turva-automaation parissa työskentelevälle. Siinä esitetään vaatimuksia turva-automaatiojärjestelmän vaatimusten määrittelylle, suunnittelulle, asennukselle, käytölle ja ylläpidolle siten, että voidaan luottaa sen saavan prosessin turvalliseen tilaan tai ylläpitävän turvallista tilaa. Osaan 1 on tehty seuraavat merkittävät muutokset edelliseen painokseen verrattuna:

  • viittaukset ohjelmistoon ja sitä koskeviin vaatimuksiin on korvattu viittauksilla sovellusohjelmointiin ja sitä koskeviin vaatimuksiin
  • toiminnallisen turvallisuuden arviointivaatimukset esitetään yksityiskohtaisemmin toiminnallisen turvallisuuden hallinnan parantamiseksi
  • muutosten hallintavaatimukset on lisätty
  • käyttö- ja perusautomaatiojärjestelmän käyttämistä suojauskerroksena koskevia vaatimuksia on laajennettu
  • laitteiston vikasietoisuusvaatimuksia on muutettu
  • tietoturvariskien arviointivaatimukset on lisätty.

Standardisarjan SFS-EN 61511 osassa 2 opastetaan osassa 1 määriteltyjen turva-automaatiotoimintojen ja niihin liittyvien turva-automaatiojärjestelmien määrittelyssä, suunnittelussa, asennuksessa, käytössä ja ylläpidossa.

Osan 2 uuteen painokseen on tehty seuraavat merkittävät muutokset:

  • kaikista turvallisuuden elinkaaren vaiheista esitetään opastavat esimerkit, jotka perustuvat standardin IEC 61511 ensimmäisestä painoksesta saatuun käyttökokemukseen
  • liitteitä on korvattu uusilla painopisteen siirtyessä ohjelmistosta sovellusohjelmointiin.

Standardisarjan SFS-EN 61511 osassa 3 esitetään tietoja riskin käsitteistä ja riskin suhteesta turvallisuuden eheyteen, siedettävän riskin määrittämisestä sekä erilaisista menetelmistä, joilla mahdollistetaan turvallisuuden eheyden tason määrittäminen turva-automaatiotoiminnoille. Lisäksi siinä on tietoja useiden turvajärjestelmien yhteisvaikutuksen laskentaan. Standardin uuteen painokseen on lisätty esimerkkejä vaara- ja riskianalyysistä sekä liitteitä kvantitatiivisesta analyysistä.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Jukka Alve
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi