Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Sähköasennuksia koskevia julkaisuja uudistettu

Sähköasennuksia koskevia julkaisuja päivitetty

Standardien avulla varmistetaan sähkölaitteiden ja sähköasennusten turvallisuus. Standardin mukaan toimien tehdään myös sähkötyöt turvallisesti. Useita sähköasennuksia koskevia julkaisuja on päivitetty.

Uudet standardit sähköasennuksista

SFS 6001:2018 Suurjännitesähköasennukset
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.06.2018, kieli: suomi

Suomessa sähkönjakeluverkkoja rakennetaan kovaa vauhtia ja ilmajohtoja muutetaan maakaapeleiksi. Tämä on tuonut mukanaan tarpeen muuttaa suurjännitesähköasennuksia koskevaa standardia SFS 6001. Uudessa standardissa on otettu huomioon uusimpien tutkimusten tulokset erityyppisten maadoitusten käyttäytymisestä. Standardi on muutenkin saatettu ajan tasalle.

SFS 6002:2015 + A1:2018 Sähkötyöturvallisuus
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi
SFS 6002:2015/A1:2018 SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus Muutos 1
32,60 € (alv 0%), 40,42 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi

Turvallisuus on hyvin tärkeää sähkötöissä, ja sähkötyöturvallisuuden koulutukseen panostetaan. Sähkötyöturvallisuusstandardiin on tehty muutos, joka ottaa huomioon uusimman sähköturvallisuuslain vaatimukset. Korjauksen A1:2018 voi hankkia myös erikseen. Standardin mukaiset menettelyt ovat nyt yksinkertaisempia ja selkeämpiä kuin ennen.

SFS-EN 60204-1:2018 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2018, kieli: suomi/englanti

Uusi versio laajasti käytetystä koneiden sähkölaitteistojen standardista on julkaistu. Standardi ottaa entistä paremmin huomioon sähkökäyttöjen vaatimukset. Ohjausjärjestelmien vaatimukset on uudistettu. Standardin kieli ja käsitteet vastaavat nyt SFS 6000 -standardisarjan kieltä. Noudattamalla standardin vaatimuksia täytetään EU:n pienjännite- ja konedirektiivien vaatimukset.

Sähköalan SFS-käsikirjojen uudet painokset

SFS-käsikirjan uusi painos sisältää kokoelman sähköasennusten turvallisuutta koskevia standardeja. Se täydentää erityisesti standardisarjaa SFS 6000, joka sisältyy SFS-käsikirjan 600-1-1 ja 600-1-2.

Uusittu SFS-käsikirja 601 sisältää uuden SFS 6001 -standardin ja perusvaatimukset ilmajohtoasennuksista. Tämä on perusteos suurjänniteasennusten ja jakeluverkkojen parissa työskenteleville. Myös muut sähköalan ammattilaiset ja opiskelijat tarvitsevat tietoja esimerkiksi suurjänniteasennusten maadoituksista, muuntamoiden palosuojauksesta sekä ilmajohtojen korkeuksista ja etäisyyksistä.

SFS-käsikirjan 604-1 päivitetty versio sisältää mm. tiedot uuden ATEX-direktiivin mukaisista vaatimuksista ja uudet räjähdysvaarallisten tilojen luokittelua koskevat standardit SFS-EN 60079-10-1 (kaasutilojen luokittelu) ja SFS-EN 60079-10-2 (pölyräjähdysvaarallisten tilojen luokittelu).

Standardien avulla noudatat määräyksiä

Standardit ovat perusluonteeltaan suosituksia. Niitä käytetään hyväksi myös lainsäädännössä esimerkiksi EU:n direktiiveissä. Direktiivit ja niiden pohjalta laaditut kansalliset säädökset antavat vain olennaiset turvallisuusvaatimukset ja toteavat, että noudattamalla standardeja vaatimukset täytetään.

Sama periaate on käytössä myös sähköasennuksia koskevissa määräyksissä. Standardit, joiden mukaan toimien täytetään vaatimukset, on lueteltu Tukes-ohjeessa Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit (S 10).

Lisätietoa standardisoinnista

SESKO ry
Tekninen johtaja Tapani Nurmi
puh. 050 357 0380
etunimi.sukunimi@sesko.fi